Landsrådene er en rådgivende fellesorganisasjon bestående av foreninger innenfor en gruppe. Rådene har adgang til å danne samarbeidsråd sammen med andre landsråd fra samme tjenestegren.