Dine viktigste medlemsfordeler: 

  • Vi ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår
  • Vi har påvirkningsmulighet på avgjørelser som er viktige for deg
  • Vi har ansattevalgte styremedlemmer i bedriftenes styrer
  • Vi har har 1.000.000 nye LO-kamerater til deg
  • Vi er med i fordelsordningen LOfavør sin «Ferie og fritid». Les mer her: Ferie og fritid (lofavor.no)
  • For øvrig har vi egen bank- og forsikringsavtale i JBF. Les mer her: Medlemsfordeler for NJF – JBF
  • Som medlem i NJF får du 15 % rabatt på alle forsikringer hos JBF. Du kan kjøpe nye forsikringer på «Min side». Når du har gjennomført kjøpet der, vil rabatten synes i forsikringsbeviset ditt. Er du i tvil om du har fått rabatten så ta kontakt med en rådgiver direkte. Du kan når som helst kjøpe eller endre dine forsikringer inne på Min side, eller ringe telefon: 21 62 26 00
  • Vi har leiligheter som kan leies på Grefsen og Kjelsås. Les mer her: Boligstiftelser
  • Vi har hytter til utleie. Les mer her: Hytteutleie
  • Vi har kurs og skolering som gir deg kompetanseheving. Les mer her: kurs og skolering
  • Som medlem i Norsk Jernbaneforbund blir du tilknyttet ulike stipender og stønadsfond:
   • Kampfond. Et fond som utbetaler streikestøtte ved en lovlig streik. Størrelsen på streikestøtten utover fastsatt minimumssats avgjøres av administrasjonen/forbundsstyret i den enkelte streikesituasjon.
   • Stipend. Et stipend som kan bevilges til aktive medlemmer som ønsker å sette seg inn i andre lands jernbaneorganisasjoners virkefelt og arbeidsområder. Adgang til å søke og frist kunngjøres i forbundets fagblad.
   • Solidaritetsfond. Et fond som gir støtte til prosjekter/organisasjoner som engasjerer seg internasjonalt. Forslag til støtte behandles gjennom grunnorganisasjonene og avgjøres av forbundsstyret.
   • LO Stats utdanningsstipend. Et stipend som støtter opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer etter søknad til LO Stat.
  • Vi har et fagblad som sendes deg jevnlig. Les mer her: fagbladet NJF-magasinet  
  • Vi har en samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp. Les mer her:  Samarbeidsavtale 

                  

Vil du bli medlem?

Kontakt:
Grete Sparby
Epost: grete.sparby@njf.no
Telefon: 478 00 424

> Innmeldingsskjema

Du kan også sende SMS med kodeord NJF MEDLEM til 26112. Du vil deretter bli kontaktet av forbundet for endelig bekreftelse.