Norsk Jernbaneforbund ble stiftet 20. november 1892.

Norsk Jernbaneforbundet er tilsluttet Landsorganisasjonen (LO) i Norge og er en landsomfattende sammenslutning av lønnstakere innenfor Vy-konsernet (Vy Tog AS, Vy Gjøvikbanen AS, CargoNet AS, Vy Buss AS og Agilia), Bane Nor SF, Jernbanedirektoratet, Norske Tog AS, Entur AS, Mantena AS, Stadler Service Norway AS, Euromaint Rail AS, Go-Ahead AS, SJ Norge AS, Flytoget, Baneservice,  LKAB Norge AS og annen privat og offentlig jernbanerelatert virksomhet.

Norsk Jernbaneforbund samarbeider med nordiske, europeiske og internasjonale jernbaneorganisasjoner som er organisert i Nordisk Transportarbeiderføderasjon (NTF), Europeisk Transportarbeider føderasjon (ETF) og Internasjonal Transportarbeiderføderasjon (ITF).

Norsk Jernbaneforbund organiserer alle yrkesgrupper innen jernbaneområdet, innbefattet VY Buss og Bring Linehaul AS, med unntak av lokomotivførerne, som er organisert i vårt søsterforbund Norsk Lokomotivmannsforbund.

Norsk Jernbaneforbund har tariffavtale for sine medlemmer med følgende bedrifter:

 • Vy Tog AS
 • Vy Gjøvikbanen AS
 • Vygruppen AS
 • Bane Nor SF
 • Jernbanedirektoratet
 • Mantena AS
 • Norsk Tog AS
 • Entur AS
 • Vy Buss AS
 • Bring Linehaul/Bring Intermodal
 • LKAB Norge AS
 • Agilia
 • CargoNet AS
 • Baneservice AS
 • Flytoget AS
 • Stadler Service Norge AS
 • Euromaint Rail AS
 • Go-Ahead AS
 • SJ Norge AS

 

> Norsk Jernbaneforbunds historie