Norsk Jernbaneforbund ble stiftet 20. november 1892.

Norsk Jernbaneforbundet er tilsluttet Landsorganisasjonen (LO) i Norge og er en landsomfattende sammenslutning av lønnstakere innenfor Vy-konsernet (Vy Persontog, Vy Gjøvikbanen, Vy Cargonet AS, RailCombi AS, Vy Buss AS, Vy Trafikkservice AS,), Bane Nor SF, Spordrift AS, Jernbanedirektoratet, Norske Tog AS, Entur AS, Mantena AS, GoAhead AS, SJ AS og annen privat og offentlig jernbanerelatert virksomhet.

Norsk Jernbaneforbund samarbeider med nordiske, europeiske og internasjonale jernbaneorganisasjoner som er organisert i Nordisk Transportarbeiderføderasjon (NTF), Europeisk Transportarbeider føderasjon (ETF) og Internasjonal Transportarbeiderføderasjon (ITF).

Norsk Jernbaneforbund organiserer alle yrkesgrupper innen jernbaneområdet, innbefattet VY Buss og Bring Linehaul AS, med unntak av lokomotivførerne, som er organisert i vårt søsterforbund Norsk Lokomotivmannsforbund.

Norsk Jernbaneforbund har tariffavtale for sine medlemmer med følgende bedrifter:

 • Vy AS
 • Vy Gjøvikbanen
 • Bane Nor SF
 • Spordrift AS
 • Jernbanedirektoratet
 • Mantena AS
 • Norsk Tog AS
 • Entur AS
 • Vy Buss AS
 • Bring Linehaul AS (Nettlast)
 • Malmtrafikk AS (MTAS)
 • NSB Trafikkservice AS
 • Vy CargoNet AS
 • Vy Railcombi AS
 • Green Cargo Terminal AS
 • Baneservice AS
 • Flytoget AS
 • Stadler Bussnang AS
 • Stadler Service AS
 • Broadnet AS
 • GoAhead AS
 • SJ AS

 

> Norsk Jernbaneforbunds historie