Konduktørforeningen SJ Nord organiserer konduktøraspiranter, overkonduktører, togkontrollører og konduktørledere i SJ Nord. 

Foreningsleder:
Ingri Ruud
Epost: ingri.ruud@sj.no
Mobil: 948 95 336