Konduktørforeningen SJ Nord organiserer konduktøraspiranter, overkonduktører, togkontrollører og konduktørledere i SJ Nord. 

Foreningsleder:
Erle Arnesen
Epost: erle.arnesen@sj.no
Mobil: 926 20 607