Entur Landsforening avd. 86 (tidligere Salg- og Servicepersonalets fagforening) er en landsdekkende forening som organiserer alle ansatte i Entur.

Entur er et selskap under Samferdselsdepartementet, og vi har medlemmer på betjente billettsalg, kundesenter, administrasjon og ledere som jobber med salgs- og billettløsninger for jernbanen. Under landsforeningen har vi klubber og tillitsvalgtområder.

Adresse:
Møllergt. 10
0179 Oslo

Epost: bente.sandaker@entur.org
Telefon: 986 39 093

Styret

Leder: Bente Sandaker
Epost: bente.sandaker@entur.org
Mobil: 986 39 093

Nestleder/Ungdomsrepresentant: Axel Fjeld
Epost: axel.fjeld@entur.org
Mobil: 974 27 498

Sekretær: Eli Jeanette Fornes Opheim
Epost: eli.jeanette.fornes.opheim@entur.org
Mobil: 480 63 416

Kasserer: Tanya Maria Sjøberg
Epost: tanya.maria.sjoberg@entur.org
Mobil: 996 41 677

Opplysningssekretær: Klaus Ruyter
Epost: klaus.ruyter@entur.org
Mobil: 916 53 959

Styremedlem: Tahir Mahmood
Epost: tahir.mamood@entur.org
Mobil: 934 36 921

Styremedlem: Christian Granheim Johansen
Epost: christian.johansen@entur.org
Mobil: 480 85 986