Klargjøringpersonalets Fagforening (KPF) organiserer medlemmer i NSB Trafikkservice AS. Selskapet har renhold av NSBs tog på basene Lodalen, Fillipstad, Drammen, Halden, Lillehammer, Skien, Stavanger, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Bodø.

Styret

Leder:
Geir Pedersen
Epost: geirp62@gmail.com
Mobil: 950 94 514

Nestleder:
Johan Christoffer Nicolas Steenberg
Epost: johan.christoffer.nicolas.steenberg@agilia.no
Mobil: 920 56 024

Kasserer:
Ørjan Kristoffersen Hatlestad

Sekretær:
Gro Anita Oppegård

Styremedlem:
Veronika Pihlstrøm

Styremedlem:
Malene Aasland

Hovedverneombud:
Arne Rokne
Epost:agsr@runbox.no
Mobil: 906 17 587