Klargjøringpersonalets Fagforening (KPF) organiserer medlemmer i NSB Trafikkservice AS. Selskapet har renhold av NSBs tog på basene Lodalen, Fillipstad, Drammen, Halden, Lillehammer, Skien, Stavanger, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Bodø.

Epost: wenche.elisabeth.bye@nsb.no
Telefon: 916 69 614

Styret

Leder: Wenche Bye
Epost: wenche.elisabeth.bye@nsb.no
Mobil: 916 69 614

Nestleder/sekretær: Arne Rokne
Epost: agsr@runbox.no
Mobil: 906 17 587

Kasserer: Kai Kristiansen
Epost: kairkris@online.no
Mobil: 976 39 312

Hovedverneombud: Arne Rokne
Epost:agsr@runbox.no
Mobil: 906 17 587