Cargo landsrådet organiserer i hovedsak skifte- og terminalarbeidere i CargoNet AS, Terminaldrift AS (skiftere, maskin- og kranførere), kontoransatte, salgsmedarbeidereog mellomledere, samt ledere med linjeansvar innfor de faggrupper som er nevnt innenfor CargoNet AS.

Kontor:
Alnabru skifteterminal

Styret

Leder: Mariann Ravnanger Nilsen
Epost: mariann.ravnanger.nilsen@cargonet.no
Mobil: 994 50 731

Nestleder: Frode Åsen
Epost: frode.asen@cargonet.no
Mobil: 482 42 897

Kasserer: Bjørn Olav Bergsløkken
Epost: bjornolavb@cargonet.no
Mobil: 915 69 287

Sekretær: Liv Haabeth
Epost:livh@cargonet.no
Mobil: 916 51 456

Foreninger

CargoNet Personaleforening, Øst

Leder: Frode Åsen
Epost: frode.asen@cargonet.no
Telefon: 482 42 897

Administrasjonspersonalets forening CargoNet
Platousgate, Oslo

Leder: Liv Haabeth
Epost: livh@cargonet.no
Mobil: 916 51 456

Personalforeningen i CargoNet Sør/Vest
Bergen

Leder: Kjell Mangnar Saue
Epost: kjellms@cargonet.no
Mobil: 911 11 386

Cargonet Personalforening Nord
Trondheim
Epost: cargonet.personalforeing.nord@cargonet.no

Leder: Frøydis Myhren
Epost: frmy2@online.no
Mobil: 911 333 512

Jernbanens Godsforening avd. 69.

Hovedtillitsvalgt: Eicke Rubenoweicke
Epost: rubenoweicke@gmail.com

Klubber

Cargonetpersonalets Klubb, Narvik
Leder: Hans Olav Wold
Epost: howold@cargonet.no
Mobil: 911 83 615

Cargo-klubben Alnabru
Leder:  Frode Åsen
Epost: frode.asen@cargonet.no
Mobil: 482 42 897