Cargo landsrådet organiserer i hovedsak skifte- og terminalarbeidere i CargoNet AS, Terminaldrift AS (skiftere, maskin- og kranførere), kontoransatte, salgsmedarbeidereog mellomledere, samt ledere med linjeansvar innfor de faggrupper som er nevnt innenfor CargoNet AS.

Kontor:
Alnabru skifteterminal

Styret

Leder: Mariann Ravnanger Nilsen
Epost: mariann.ravnanger.nilsen@cargonet.no
Mobil: 994 50 731

Nestleder: Frode Åsen
Epost: frode.asen@cargonet.no
Mobil: 482 42 897

Kasserer: Bjørn Olav Bergsløkken
Epost: bjornolavb@cargonet.no
Mobil: 915 69 287

Sekretær: Liv Haabeth
Epost:livh@cargonet.no
Mobil: 916 51 456

Foreninger

CargoNet Personaleforening, Øst

Leder: Frode Åsen
Epost: frode.asen@cargonet.no
Telefon: 482 42 897

Administrasjonspersonalets forening CargoNet
Platousgate, Oslo

Leder: Liv Haabeth
Epost: livh@cargonet.no
Mobil: 916 51 456

CargoNet Personalforening Sør, 75
Stavanger/Ganddal

Leder: Tonje Lima Malmin
Epost: tonje.lima.malmin@cargonet.no
Mobil: 905 26 131

CargoNet Personalforening Vest, 73
Bergen

Leder: Wenche Alvær
Epost: wenche.alvar@cargonet.no
Mobil: 915 97 371

Cargonet Personalforening Nord
Trondheim
Epost: cargonet.personalforeing.nord@cargonet.no

Leder: Frøydis Myhren
Epost: frmy2@online.no
Mobil: 911 33 3512

Jernbanens Godsforening avd. 69.

Hovedtillitsvalgt: Robin Prislander
Epost: robin.prislander@greencargo.com
Mobil: 983 32 762

Klubber

Cargonetpersonalets Klubb, Narvik
Leder: Tarald Hjertø Andersen
Epost: tarald.hjerto.andersen@cargonet.no
Mobil: 954 78 970

Cargo-klubben Alnabru
Leder:  Frode Åsen
Epost: frode.asen@cargonet.no
Mobil: 482 42 897