Avtalesystemet i Spekter

Hovedavtalen mellom Spekter og LO Stat/NJF skal, sammen med Arbeidstvistloven, danne grunnlaget og gi regler for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler. Den inneholder dessuten bestemmelser om forholdet mellom partene (bedrift og fagforening) og de tillitsvalgtes rettigheter og plikter og danner grunnlaget for samarbeid i den enkelte bedrift.

Overenskomstene i Spekter (tariffavtalene) er de lønns- og arbeidstidsavtaler Norsk Jernbaneforbund har med de forskjellige statlige eide aksjeselskap innen jernbane- og transportsektoren i Norge.

Avtalesystemet i staten

Hovedtariffavtalen i staten er lønns-og arbeidstidsavtalen for alle ansatte i staten, dvs. offentlig forvaltning.

Hovedavtalen skal, sammen med Tjenestetvistloven, danne grunnlaget og gir regler for forhandlinger om opprettelse av overenskomst (tariffavtale) og andre tariffavtaler (særavtaler). Den inneholder dessuten bestemmelser om forholdet mellom partene (staten/forvaltningsdel og NJF/fagforening) og de tillitsvalgtes rettigheter og plikter, og danner grunnlaget for samarbeid i den enkelte del av Statsforvaltningen.

Lønnsplaner, lønnstabeller og lønnsrammer er en del av den statlige hovedtariffavtalen.

Avtalesystemet i NHO

Hovedavtalen mellom NHO og LO Stat/NJF skal, sammen med Arbeidstvistloven, danne grunnlaget og gi regler for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler. Den inneholder dessuten bestemmelser om forholdet mellom partene (bedrift og fagforening) og de tillitsvalgtes rettigheter og plikter og danner grunnlaget for samarbeid i den enkelte bedrift.

Overenskomstene i NHO (tariffavtalene) er de lønns- og arbeidstidsavtaler Norsk Jernbaneforbund har med de forskjellige private (og halvstatlige) eide aksjeselskap innen jernbane- og transportsektoren i Norge.

Frittstående bedrift uten arbeidsgivertilknytning

Avtale mellom den enkelte bedrift og NJF skal, sammen med Arbeidstvistloven,  danne grunnlaget og gi regler for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler. Den inneholder dessuten bestemmelser om forholdet mellom partene (bedrift og fagforening) og de tillitsvalgtes rettigheter og plikter og danner grunnlaget for samarbeid i den enkelte bedrift.