Administrasjon- og Ledelsespersonalets Fagforening (ALF) organiserer medlemmer som er ledere eller ansatt i administrasjonen i Vy.

Epost: alf_styret@vy.no
Telefon: 481 60 689

Styret

Leder: Vidar Flåm
vidar.flam@vy.no
Mobil: 481 60 689

Nestleder: Bianca Fedje 
Epost: bianca.fedje@vy.no
Mobil: 916 51 978

Kasserer: Bente Håkelien
Epost: Bente.Hakelien@vy.no
Mobil: 469 62 858