ALF er Administrasjons- og ledelsespersonalets fagforening, som med lang erfaring organiserer administrasjons- ledelsespersonale og de med høyere utdanning i VY, GoAhead og SJ.

  • Vårt hovedmål er å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår, noe vi lykkes godt med.
  • Som medlem får du profesjonell hjelp av lokale tillitsvalgte.
  • Vi har lav kontingent, bredt nettverk og stor gjennomslagskraft.
  • ALF er velkjent for sine årlige medlemskurs med relevante tema, nettverksbygging og erfaringsutveksling.

 Vi ønsker deg hjertelig velkommen på laget!

Spørsmål, avklaringer eller synspunkter, send epost til ALF styret@vy.no

Styret

Leder: Vidar Flåm
E-post: vidar.flam@vy.no
Mobil: 481 60 689

Nestleder: Trond Aksel Nedberg 
E-post: trond.aksel.nedberg@vy.no
Mobil: 909 11 224

Kasserer: Bente Håkelien
E-post: Bente.Hakelien@vy.no
Mobil: 469 62 858

Sekretær: Helga Godøy
Epost: helga.solvi.godoy@vy.no
Mobil: 916 66 070