Administrasjon- og Ledelsespersonalets Fagforening (ALF) organiserer medlemmer som er ledere eller ansatt i administrasjonen i Vy.

Epost: alf_styret@vy.no
Telefon: 481 60 689

Styret

Leder: Vidar Flåm
vidar.flam@vy.no
Mobil: 481 60 689

Nestleder: Tore Ludvigsen 
Epost: tore.ludvigsen@vy.no
Mobil: 934 16 304

Kasserer: Bente Håkelien
Epost: Bente.Hakelien@vy.no
Mobil: 469 62 858