Baneservice Fellesforening (BSFF) er tilsluttet Norsk Jernbaneforbund avd. 79.

Styret

Leder: Ole Strøm
Epost: ost@baneservice.no
Mobil: 916 14 356

Nestleder: Finn Falkenhaug
Epost: ffa@baneservice.no
Mobil: 916 50 367

Kasserer: Tom Bragen
Epost: tbr@baneservice.no
Mobil: 916 50 083

Sekretær: Thomas Rømset Waage
Epost: trw@baneservice.no
Mobil: 916 56 729

Ungdomskontakt: Thomas Moen
Epost: Thomas.Moen@baneservice.no
Mobil: 479 78 106

Styremedlem: Åsmund Stenersen
Epost: ast@baneservice.no
Mobil: 916 79 114

Styremedlem: Stian Lagesen
Epost: Stian.Lagesen@baneservice.no
Mobil: 412 50 012

Styremedlem: Kai Rune Sollid
Epost: Kaso90@baneservice.no
Mobil: 997 29 625