Konduktørenes landsråd organiserer konduktøraspiranter, overkonduktører, togkontrollører og konduktørledere i Vy, overkonduktører i Gjøvikbanen AS, samt noen administrative stillinger i Vy. 

Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo

Epost:
konduktorenes.landsrad@vy.no

Styret

Leder:
Ove Sindre Lund
Adresse: Vevelstadåsen 19, 1405 Langhus
Epost: ove.lund10@gmail.com
Mobil: 911 29 196

Nestleder:
Rolf-Åge Smith
Adresse: Storgata 10, 2390 Moelv
Epost: rolf.smith@vy.no
Telefon: 924 64 297

Sekretær/kasserer:
Per-Egil Rustberggard
Adresse: Viskevegen 6, 3570 ÅL
Epost: per.egil.rustberggard@vy.no
Telefon: 901 55 230

Foreninger/klubber

Oslo Distrikt Konduktørforening
Møllergt.10, 0179  Oslo
Epost: odkf@odkf.no

Leder: Eli Ingeborg Baadstøe-Ostrø
Epost: leder@odkf.no
Mobil: 938 61 757

Drammen  Distrikt Konduktørforening
Epost: kondfor.drammen@vy.no

Leder: Nils Olav Slette
Epost: nils.olav.slette@vy.no
Mobil: 958 81 134

Konduktørforeningen Hamar 
Epost: konduktorforeningenH@vy.no

Leder: Ole Andre Folde
Epost: ole.andre.folde@vy.no
Mobil: 413 13 607

Bergensbanen Konduktørforening
Epost: bbkf1896@gmail.com

Leder: Mads Holt Andersen
Mobil: 928 68 453
Epost: Mads.holt.andersen@vy.no

Foreningen NJF Gjøvikbanen avd. 49
Epost: post@njfgb.no

Leder: Jeanette Engelund Glæserud
Mobil: 926 19 895
Epost: leder@njfgb.no