Konduktørenes landsråd organiserer konduktøraspiranter, konduktørassistenter, konduktører, overkonduktører, togkontrollører og konduktørledere i konduktørtjenesten, noen administrative stillinger i konduktørenheten, servicemedarbeider i RGT, konduktører i Gjøvikbanen AS.

Adresse:
Møllergata 10
0179 Oslo

Epost:
konduktorenes.landsrad@vy.no

Styret

Leder:
Ove Sindre Lund
Adresse: Linneaveien 3, 2611 Lillehammer
Epost: ove.lund10@gmail.com
Mobil: 911 29 196

Nestleder:
Anita Lie
Adresse: Hovseterveien 68B, 0768 Oslo
Epost: anitalie@gmail.com
Telefon: 930 38 420

Sekretær/kasserer:
Per-Egil Rustberggard
Adresse: Viskevegen 6, 3570 ÅL
Epost: per.egil.rustberggard@vy.no
Telefon: 901 55 230

Foreninger/klubber

Oslo Distrikt Konduktørforening
Møllergt.10
0179  Oslo
Epost: odkf@odkf.no

Leder: Gorm Jøraholmen
Epost: leder@odkf.no
Mobil: 452 91 524

Drammen  Distrikt Konduktørforening
Epost: kondfor.drammen@vy.no

Leder: Truls Warholm
Adresse: Huken 4A, 3921 Porsgrunn
Epost: truls.warholm@vy.no
Mobil: 481 45 268

Konduktørforeningen SJ NORD

Leder: Jan Asbjørn Moe
Epost: janasbjorn.moe@sj.no
Mobil: 908 62 398

Konduktørforeningen Hamar 
Epost: konduktorforeningenH@vy.no

Leder: Ole Andre Folde
Epost: ole.andre.folde@vy.no
Mobil: 413 13 607

Bergensbanen Konduktørforening
Epost: bbkf1896@gmail.com

Leder: Kenneth Brunborg
Adresse: Herman Gransvei 5, 5161 Laksevåg
Mobil: 980 04 247
Epost: kbrunb@gmail.com

Sørlandsbanen Konduktørforening
Epost: leder@skforening.no

Leder: Morten Knutsen
Adresse: Bordalsvingen 76, 4639 Kristiansand
Epost: morten.knudsen@outlook.com
Mobil: 480 98 930

Foreningen NJF Gjøvikbanen avd. 49
Epost: njf.gjovikbanen@nsb.no

Leder: Rolf Åge Smith
Epost: rolf.age.smith@gmail.com
Mobil: 924 64 297