Konduktørenes landsråd organiserer billettører, konduktøraspiranter, konduktørassistenter, konduktører, overkonduktører, togkontrollører, konduktørledere og assisterende konduktørledere i konduktørtjenesten, noen administrative stillinger i konduktørenheten, servicemedarbeider i Vy  AS, konduktører i Gjøvikbanen AS.

Adresse:
Schweigaardsgate 12
0185 Oslo

Epost: konduktorenes.landsrad@nsb.no
Telefon: 23 15 13 12

Styret

Leder: Ove Sindre Lund
Adresse: Linneaveien 3, 2611 Lillehammer
Epost: ove.lund10@gmail.com
Mobil: 911 29 196

Nestleder: Anita Lie
Adresse: Rødtvetveien 11, 0955 Oslo
Epost: anitalie@gmail.com
Telefon: 930 38 420

Sekretær/kasserer:Per-Egil Rustberggard
Adresse: Viskevegen 6, 3570 ÅL
Epost: per.egil.rustberggard@nsb.no
Telefon: 490 15 5230

Foreninger/klubber

Oslo Distrikt Konduktørforening
Møllergt.10
0179  Oslo
Epost: odkf@odkf.no

Leder: Frank Harald Frøkedal
Adresse: Linnesbakken 15, 3426 Gullhaug
Epost: leder@odkf.no
Mobil: 464 24 518

Drammen  Distrikt Konduktørforening
Epost: kondfor.drammen@vy.no

Leder: Truls Warholm
Adresse: Huken 4A, 3921 Porsgrunn
Epost: truls.warholm@vy.no
Mobil: 481 45 268

Trondheim Konduktørforening
Epost: k3@nsb.no

Leder: Kai Erik Hammer
Adresse: Værnesmoveien 15, 7503 Stjørdal
Epost: kai.erik.hammer@vy.no
Mobil: 911 23 544

Konduktørforeningen Hamar 
Epost:konduktorforeningenH@nsb.no

Leder: Leder Morten Brenden
Rysvea 31, 2322 Ridabu
Mob: 916 66 479
Epost: mbrenden@gmail.com

Bergensbanen Konduktørforening
Epost: bbkf1896@gmail.com

Leder: Kenneth Brunborg
Adresse: Herman Gransvei 5, 5161 Laksevåg
Mobil: 980 04 247
Epost: kbrunb@gmail.com

Konduktørforeningen i Kristiansand
Epost: kondforening.kristiansand@nsb.no

Leder: Morten Knutsen
Adresse: Bordalsvingen 76, 4639 Kristiansand
Epost: morten.knudsen@outlook.com
Mobil: 480 98 930

Stavanger Konduktørforening
Epost: konduktorforening.stavanger@nsb.no

Leder: Raymond Vasstveit
Epost: Raymond.vasstveit@nsb.no
Tlf. 454 05 864

Foreningen NJF Gjøvikbanen avd. 49
Epost: njf.gjovikbanen@nsb.no

Leder: Rolf Åge Smith
Epost: Rolf.age.smith@gmail.com
Mobil: 924 64 297