Sørlandsbanen Konduktørforening organiserer konduktøraspiranter, overkonduktører, togkontrollører og konduktørledere i Go-Ahead. 

Epost: leder@skforening.no

Foreningsleder:
Morten Knudsen
Epost: morten.knudsen@gmail.com
Mobil: 480 98 930