Verkstedarbeidernes landsråd organiserer fagarbeidere, spesialarbeidere, produksjonsledere, planleggere, gruppeledere, kontrollører, lagerarbeidere og administrativt personale innenfor følgende bedrifter:

 • Mantena Grorud, Oslo
 • Mantena Lodalen Oslo
 • Mantena Sundland, Drammen
 • Mantena Stavanger
 • Mantena Bergen
 • Mantena Marienborg, Trondheim
 • Mantena Skien
 • Mantena Hamar
 • Stadler Lodalen, Oslo
 • Stadler Sundland, Drammen
 • Euromaint, Bergen

Adresse:
Mantena AS Grorud
Eilert Smiths vei
0975 Oslo

Styret

Leder: Dag-Arne Johansen
Epost: dag-arne.johansen@mantena.org
Mobil: 916 52 144

Nestleder: Torbjørn Støre
Epost: torbjorn.store@mantena.org
Mobil: 917 95 370

Sekretær: Morten Brohjem
Epost: morten.brohjem@mantena.org
Mobil: 959 82 277

Kasserer: Nils Ole Morken
Epost: nils.ole.morken@mantena.org
Mobil: 916 54 523

Foreninger

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo
Epost: njf-grorud@mantena.org

Verkstedklubben Lodalen
Epost: johannes.haugen@mantena.org

Vestbanenes Verkstedarbeiderforening, Drammen
Epost: gunnar.kristoffersen@mantena.org

Statsbanenes Verkstedforening, Trondheim 
Epost: NJF-Marienborg@mantena.org

Hamar Distrikts Verkstedarbeiderforening, Hamar
Epost: morten.brohjem@mantena.org

Verkstedforeninga, Skien
Epost: ragnar.berge@mantena.org

Jernbanenes Verkstedarbeiderforening, Bergen
Epost: kurt.alan.myklebust@euromaint.com

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Stavanger 
Epost: cecilia.gray.myklebust@mantena.org