Verkstedarbeidernes landsråd organiserer fagarbeidere, spesialarbeidere, produksjonsledere, planleggere, gruppeledere, kontrollører, lagerarbeidere og administrativt personale innenfor følgende bedrifter:

 • Mantena Grorud, Oslo
 • Mantena Lodalen Oslo
 • Mantena Sundland, Drammen
 • Mantena Stavanger
 • Mantena Bergen
 • Mantena Marienborg, Trondheim
 • Mantena Skien
 • Mantena Hamar
 • Stadler Lodalen, Oslo
 • Stadler Sundland, Drammen
 • Euromaint, Bergen

Adresse:
Mantena AS Grorud
Eilert Smiths vei
0975 Oslo

Mobil:
901 83 163

Styret

Leder: Petter Trønnes
Epost: petter.tronnes@mantena.org

Nestleder: Torbjørn Støre
Epost: torbjorn.store@mantena.org

Sekretær: Andreas Papoutsis
Epost: andreas.papoutsis@stadlerrail.com
Mobil: 453 95 677

Kasserer: Nils Ole Morken
Epost: nils.ole.morken@mantena.org
Mobil: 901 83 163

Foreninger

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo
Epost: njf-grorud@mantena.org

Verkstedklubben Lodalen
Epost: glen.atle.noss@mantena.org

Vestbanenes Verkstedarbeiderforening, Drammen
Epost: gunnar.kristoffersen@mantena.org

Statsbanenes Verkstedforening, Trondheim 
Epost: NJF-Marienborg@mantena.org

Hamar Distrikts Verkstedarbeiderforening, Hamar
Epost: morten.brohjem@mantena.org

Verkstedforeninga, Skien
Epost: morten.lillegard@mantena.org

Jernbanenes Verkstedarbeiderforening, Bergen
Epost: kurt.alan.myklebust@euromaint.com

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Stavanger 
Epost: helgel@mantena.org