Norsk Jernbaneforbund
Møllergata 10
0179 Oslo

Sentralbord: 23 06 83 53
Medlemsservice: 478 00 424 | 930 77 886
Regnskap: 485 02 633
Epost: njf@njf.no

 

Politisk ledelse

Jane B. Sæthre
forbundsleder
Mobil: 908 78 583
Epost: jane.sethre@njf.no
Kjell Næss
nestleder
Mobil: 909 25 001
Epost: kjell.ness@njf.no
Torfinn Håverstad
nestleder
Mobil: 916 77 651
Epost: hovtor@njf.no
Audun Sør-Reime Foto: Nina HanssenAudun Sør-Reime
opplysningssekretær
Mobil: 911 29 195
Epost:  asr@njf.no
Tor Egil Pålerud
forbundssekretær, øk. ansvarlig
Mobil: 481 04 309
Epost: tor.egil.palerud@njf.no

 

Ansatte

Grete Sparby
Telefon: 478 00 424
Epost: grete.sparby@njf.no
 
May Olsen
Mobil:485 02 633
Epost: maytorunn.olsen@njf.no

 

NJF-magasinet

Morten Hansen
fagredaktør – LO Media
Telefon: 913 75 901
Epost: morten.hansen@lomedia.no