Kurs i NJF

Alle kurs gir rett til fri etter Hovedavtalene.

Vær oppmerksom på at søknadsfristen er minimum 7 uker før kursstart for å gi bedriftene mulighet til å planlegge.

Meld deg på – Vi trenger flere som kan, vet og vil!

Retningslinjer for forebygging og bevisstgjøring av trakassering

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


Kurs i overenskomst for medlemmer i ODKF

Her vil vi gå igjennom hovedpunkter i overenskomst, og ofte stilte spørsmål.

Kurset går over en dag, og avholdes i Møllergata 10, 8. etasje.

Kurs 1: 27. februar 2024

Kurs 2: 11. juni 2024

Begge dager klokken kl. 09.00 – 15.00

Det er begrenset med plasser, så det er fint om du har fått godkjent fri før påmelding. Bruk kode 470.

Påmelding til odkf@vy.no

Merk i emnefelt hvilket kurs du ønsker å delta på.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Norsk Jernbaneforbund arrangerer kurs i forbundets medlemssystem, kurset er rettet mot foreningsledere, kasserere, tillitsvalgte og styremedlemmer med tilgang til Compendia

Ønsker du å skape mer aktivitet i egen forening?

Få et tettere forhold til medlemmene dine?

Bli kjent med hvordan du enkelt kan få bedre oversikt?

Vi tilbyr kurs i Compendia for at du, din forening og ditt styre enkelt skal lykkes.

Compendia er NJFs verktøy for å kommunisere mellom forbund, foreninger og medlemmer.

Det er et godt utviklet medlemsregister, og gir deg oversikt over blant annet:

  • Alle medlemmene i din forening
  • Bevegelser i foreningens medlemsmasse
  • Foreningens tillitsvalgte
  • Forbundets foreninger og tillitsvalgte

På kurset vil du blant annet lære:

  • Hvordan du henter ut informasjon fra registeret
  • Hvordan du henter ut e-postadresser og enkelt sender ut e-post til alle medlemmer
  • Hvordan du oppdaterer og foretar endringer i systemet

Det er viktig å kunne bruke medlemssystemet, dette kurset vil gi deg økt kunnskap om systemet og samtidig kunne bidra til å øke aktiviteten og kommunikasjonen med dine medlemmer.

Kurset varer fra kl.10.00 til kl. 15.00, inkl lunsj. 

Meld deg på til kurs@njf.no, merk emnefeltet med «Compendia» og ønske om dato.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Spørsmål om kursvirksomheten kan rettes til: Bianca Fedje, bianca@njf.no , telefon 916 51 978

Kurs ved behov

  •  «Kurs for deg som kasserer»
  •  «Kurs for deg som opplysningssekretær»

Kurs i LO Stat

Medlemmer i NJF har også et bredt tilbud om kurs gjennom LO Stat.

Mer informasjon og påmelding skjer på LO Stats kurs- og konferanseside