Kurs i NJF

Alle kurs gir rett til fri etter Hovedavtalene.

Vær oppmerksom på at søknadsfristen er minimum 7 uker før kursstart for å gi bedriftene mulighet til å planlegge.

Meld deg på vi trenger flere som kan, vet og vil!

Kurs 2022:

    • Norsk Jernbaneforbund arrangerer i samarbeid med Verkstedarbeidernes landsråd; «Turnuskurs»

     Formålet med kurset er å styrke kompetansen på turnus for tillitsvalgte i verkstedsektoren. Tema som; Hvordan bygge en turnus, hvordan forstå den og hvordan håndtere utfordringer rundt turnus. 
     Det er avsatt 25 plasser, og hvis det blir noen ledige tilbys disse for andre tillitsvalgte i NJF.

     Kursene avholdes på Scandic Solli, Oslo følgende dager: (Forbehold om koronarestriksjoner)

     Onsdag 2. februar: kl. 12.00 – 18.00
     Torsdag 3. februar: kl. 09.00 – 18.00
     Fredag 4. februar: kl. 09.00 – 12.00
      

                                    Høst 2022:

    • Forbundsskolen

    • Verneombud- og tillitsvalgtskurs                   

    • Ungdomskurs «NJF Ung» 

     Datoer kommer senere.

     Program og flere detaljer sendes påmeldte etter at fristen har gått ut.

     Påmelding sendes til gs@njf.no

     Kontaktperson: Audun Sør-Reime asr@njf.no , telefon 911 29 195

     Besøk gjerne vår hjemmeside https://njf.no/ , og følg oss på Facebook.

     Vi ser frem til å treffe deg!

      

     Ved behov arrangeres:

    •  «Kurs for deg som kasserer»

    •  «Kurs for deg som opplysningssekretær»

      

      

     Kurs i LO Stat

     Medlemmer i NJF har også et bredt tilbud om kurs gjennom LO Stat.

     Mer informasjon og påmelding skjer på LO Stats kurs- og konferanseside