Kurs i NJF

Alle kurs gir rett til fri etter Hovedavtalene.

Vær oppmerksom på at søknadsfristen er minimum 7 uker før kursstart for å gi bedriftene mulighet til å planlegge.

Meld deg på – Vi trenger flere som kan, vet og vil!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

«Norsk Jernbaneforbund arrangerer i samarbeid med Konduktørenes landsråd; «Turnuskurs»

Formålet med kurset er å styrke kompetansen på turnus for tillitsvalgte blant konduktørpersonalet. 

Tema som; Hvordan bygge en turnus, hvordan forstå den og hvordan håndtere utfordringer rundt turnus.

Kurset er tiltenkt konduktører avd. Lillehammer og Hamar, de som er i listeutvalget vil bli prioritert.

Husk å søke om organisasjonspermisjon etter hovedavtalen §26/52.

Kurset avholdes på Hamar Stasjon, Ovalen,  Hamar og går over to dager 06. – 07. juni, klokken 09:00 – 15:00 begge dager.

Påmelding: morten.bergseth@vy.no

Påmeldingsfrist: 31.03.2023

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Spørsmål om kursvirksomheten kan rettes til: Bianca Fedje, bianca@njf.no , telefon 916 51 978

Kurs ved behov

  •  «Kurs for deg som kasserer»
  •  «Kurs for deg som opplysningssekretær»

Kurs i LO Stat

Medlemmer i NJF har også et bredt tilbud om kurs gjennom LO Stat.

Mer informasjon og påmelding skjer på LO Stats kurs- og konferanseside