Kurs i NJF

Alle kurs gir rett til fri etter Hovedavtalene.

Vær oppmerksom på at søknadsfristen er minimum 7 uker før kursstart for å gi bedriftene mulighet til å planlegge.

Meld deg på – Vi trenger flere som kan, vet og vil!

Retningslinjer for forebygging og bevisstgjøring av trakassering

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Norsk Jernbaneforbund arrangerer kurs i forbundets medlemssystem, kurset er rettet mot foreningsledere, kasserere, tillitsvalgte og styremedlemmer med tilgang til Compendia

Ønsker du å skape mer aktivitet i egen forening?

Få et tettere forhold til medlemmene dine?

Bli kjent med hvordan du enkelt kan få bedre oversikt?

Vi tilbyr kurs i Compendia for at du, din forening og ditt styre enkelt skal lykkes.

Compendia er NJFs verktøy for å kommunisere mellom forbund, foreninger og medlemmer.

Det er et godt utviklet medlemsregister, og gir deg oversikt over blant annet:

  • Alle medlemmene i din forening
  • Bevegelser i foreningens medlemsmasse
  • Foreningens tillitsvalgte
  • Forbundets foreninger og tillitsvalgte

På kurset vil du blant annet lære:

  • Hvordan du henter ut informasjon fra registeret
  • Hvordan du henter ut e-postadresser og enkelt sender ut e-post til alle medlemmer
  • Hvordan du oppdaterer og foretar endringer i systemet

Det er viktig å kunne bruke medlemssystemet, dette kurset vil gi deg økt kunnskap om systemet og samtidig kunne bidra til å øke aktiviteten og kommunikasjonen med dine medlemmer.

Kurset varer fra kl.10.00 til kl. 15.00, inkl lunsj. Det blir satt opp to alternative datoer; 31. oktober og 1. november.

Meld deg på til kurs@njf.no, merk emnefeltet med «Compendia» og ønsket dato.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Medlemskurs for Cargonet Personalforening i Bergen

Kurset omhandler lønns- og arbeidsvilkår regulert i overenskomsten, samt skift og turnus.

Kurset avholdes 16. – 18. oktober.

Informasjon om påmelding sendes direkte til medlemmene.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Medlemskonferanse for Oslo Distrikts konduktørforening

Formål er bevisstgjøring rundt fagforeningens plass i samfunnet og dets arbeid.

Kurset er tiltenkt medlemmer i ODKF.

Husk å søke om organisasjonspermisjon etter hovedavtale §26/52

Kurset avholdes på Color Line, Kiel i tiden 30. oktober – 01. november.

Påmeldingen er bindende, så det betyr at du må ha fått innvilget fri før du kan melde deg på.

Påmelding sendes på e-post til odkf@vy.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Norsk Jernbaneforbund arrangerer «Forbundsskolen»

Formålet med kurset er å styrke kompetansen blant våre tillitsvalgte og medlemmer.

På Forbundsskolen lærer man om sosiale medier, lage innlegg, taleteknikk, lede møter, medlemsmøter, årsmøter, avstemningsregler, forbundets oppbygging, vedtekter og annen relevant kunnskap.

Kurset avholdes på Storefjell Høyfjellshotell, oppstart kl. 13.00 den 13. november – avslutning kl. 11.00 den 17. november.
Du må ordne med plassbilletter selv. Disse vil du få refundert og utbetalt på kurset sammen med eventuell diett.

Dette kurset gir deg rett til permisjon etter Hovedavtalens §26 / §52

NB! Påmelding først etter at permisjon er innvilget fra arbeidsgiver. Vi forbeholder oss retten til å fakturere de som er påmeldt og ikke møter, uten gyldig grunn.

Tillitsvalgte oppfordres spesielt til å melde seg på.

Bindende påmelding til kurs@njf.no, merk emnefeltet med «Forbundsskolen».

Frist for påmelding er 22. september.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Administrasjons og ledelsespersonalets fagforening (ALF) arrangerer medlemskurs 21. – 23. november 2023

Kurset arrangeres på ColorLine til Kiel og gir rett til fri etter hovedavtalen §26 og §52.

Tema for årets medlemskurs er «Lønnsoppgjøret»; hvordan henger det hele sammen, hva avhenger av hva, betydningen av frontfaget, hvordan foregår forhandlinger på de forskjellige nivåene og – hvordan bør pengene fordeles – til fellesskapets beste?

Hva mener ALFs medlemmer; hva er logikk og hva er politikk?

Informasjon om påmelding sendes direkte til medlemmene.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Konduktørforeningen SJ Nord arrangerer medlemskurs 29. november 2023

Tema for kurset er overenskomsten mellom NJF og SJ Norge.

Kurset avholdes fra kl 09.00 til kl 15.30. Det serveres lunsj.

Sted avklares senere og blir meddelt deltakerne.

Påmelding sendes til Ingri Ruud på e-post: ingri.ruud@sj.no

Frist for påmelding er 15. oktober

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Spørsmål om kursvirksomheten kan rettes til: Bianca Fedje, bianca@njf.no , telefon 916 51 978

Kurs ved behov

  •  «Kurs for deg som kasserer»
  •  «Kurs for deg som opplysningssekretær»

Kurs i LO Stat

Medlemmer i NJF har også et bredt tilbud om kurs gjennom LO Stat.

Mer informasjon og påmelding skjer på LO Stats kurs- og konferanseside