Kurs i NJF

Alle kurs gir rett til fri etter Hovedavtalene.

Vær oppmerksom på at søknadsfristen er minimum 7 uker før kursstart for å gi bedriftene mulighet til å planlegge.

Meld deg på – Vi trenger flere som kan, vet og vil!

Retningslinjer for forebygging og bevisstgjøring av trakassering

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


Kurs i overenskomst for medlemmer i Oslo distrikts konduktørforening

Her vil vi gå igjennom hovedpunkter i overenskomst, og ofte stilte spørsmål.

Kurset går over en dag, og avholdes i Møllergata 10, 8. etasje.

Kurs 1: 27. februar 2024

Kurs 2: 11. juni 2024

Begge dager klokken kl. 09.00 – kl. 15.00

Det er begrenset med plasser, så det er fint om du har fått godkjent fri før påmelding. Bruk kode 470.

Påmelding til odkf@vy.no

Merk i emnefelt hvilket kurs du ønsker å delta på.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Oslo distrikts konduktørforening arrangerer turnuskurs for konduktører – Kurset er fullt.

Det vil bli gjennomgang av arbeidstidsbestemmelser, gjennomgang av hva listeutvalg og lokale tillitsvalgte driver med og deltakerne vil få en innføring i å lage streklister/turnuser i program.

Kurset går over to dager og avholdes i foreningens lokaler i Møllergata 10, Oslo.

Dato: 3. – 4. juni 2024.

Begge dager klokken kl. 09.00 – kl. 15.00

Kurset gir fri etter hovedavtalen §26 og §52.

Spørsmål kan rettes til Gorm Jøraholmen: kurs@odkf.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Invitasjon til Ungdomskurs 2024 – Kurset er fullt.

Kurset er for alle medlemmer som er 35 år eller yngre, og er en viktig møteplass for deg som vil møte andre interesserte jernbaneungdommer.

Tema for årets kurs er Skift og turnus, lover og avtaler.

 • Vi skal lære om aspekter ved skift- og turnusarbeid som påvirker helsen vår samt hvilke lover og avtaler som regulerer arbeidstiden vår. Arbeidsmiljølovens formal og viktige bestemmelser.
 • Norsk jernbanehistorie med NJF, fagforbundets oppbygging, historie, arbeid, utfordringer, samt lover og avtaler herunder hovedavtalen med. Medlemmers rettigheter og plikter.

I tillegg har vi gjesteinnlegg som belyser følgende tema:

 • Pensjon for alle – mens du fortsatt har tid til å gjøre noe med det.
 • Konflikthåndtering

Dato: 10. – 12. september

Oppstart 10. september kl. 13.00, avslutning 12. september kl. 13.15.

Sted: Storefjell Høyfjellshotell. 

Ankomst Gol stasjon:
Fra Oslo kl. 08.22 til Gol kl. 11.14
Fra Bergen kl. 08.08 til Gol kl. 11.52

Avreise Gol stasjon:
Fra Gol kl. 15.45 til Oslo
Fra Gol kl. 15.04 til Bergen

Meld deg på; Vi trenger flere som vet, vil og kan!

Dette kurset gir deg rett til permisjon med lønn etter Hovedavtalens §26 / §52.

Søk permisjon før du melder deg på!

Påmelding til kurs@njf.no med siste frist 7. juni 2024. Merk emnefeltet «NJF UNG».

OBS: På grunn av stor pågang til ungdomskurset kommer deltagere som ikke fikk deltatt i fjor bli prioritert, samt tillitsvalgte.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Norsk Jernbaneforbund arrangerer: «Forbundsskolen»

Formålet med kurset er å styrke kompetansen blant våre tillitsvalgte. Forbundsskolen er tilrettelagt for de som er i et styre, nye styremedlemmer, og for andre som er interessert i å bli rekruttert inn i ulike tillitsvalgtroller.

Tema for kurset er møte- og taleteknikk, medias makt og bruken av sosiale medier, tilgjengelig kursvirksomhet, samt oppbyggingen av Norsk Jernbaneforbund. Kurset tilsvarer LO Stat sitt kurs i organisasjonskunnskap.

Dato: 9. – 13. september

Oppstart mandag 9. september kl. 13.00, avslutning fredag 13. september kl. 10.30.

Sted: Storefjell Høyfjellshotell. 

Ankomst Gol stasjon:
Fra Oslo kl. 08.22 til Gol kl. 11.14
Fra Bergen kl. 08.08 til Gol kl. 11.52

Avreise Gol stasjon:
Fra Gol kl. 11.54 til Oslo
Fra Gol kl. 11.16 til Bergen

Vi ber deg ordne billetter selv, i god tid, dette vil du få refundert. Vi dekker kun billigste reise.

Dette kurset gir deg rett til permisjon etter Hovedavtalens §26 / §52

Bindende påmelding med navn, arbeidssted, og rolle til kurs@njf.no innen 1.august, merk emnefeltet med «Forbundsskolen 2024».

NB! Påmelding først etter at permisjon er innvilget fra arbeidsgiver. Vi forbeholder oss retten til å fakturere de som er påmeldt og ikke møter uten gyldig grunn.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Norsk Jernbaneforbund arrangerer kurs i forbundets medlemssystem, kurset er rettet mot foreningsledere, kasserere, tillitsvalgte og styremedlemmer med tilgang til Compendia

Ønsker du å skape mer aktivitet i egen forening?

Få et tettere forhold til medlemmene dine?

Bli kjent med hvordan du enkelt kan få bedre oversikt?

Vi tilbyr kurs i Compendia for at du, din forening og ditt styre enkelt skal lykkes.

Compendia er NJFs verktøy for å kommunisere mellom forbund, foreninger og medlemmer.

Det er et godt utviklet medlemsregister, og gir deg oversikt over blant annet:

 • Alle medlemmene i din forening
 • Bevegelser i foreningens medlemsmasse
 • Foreningens tillitsvalgte
 • Forbundets foreninger og tillitsvalgte

På kurset vil du blant annet lære:

 • Hvordan du henter ut informasjon fra registeret
 • Hvordan du henter ut e-postadresser og enkelt sender ut e-post til alle medlemmer
 • Hvordan du oppdaterer og foretar endringer i systemet

Det er viktig å kunne bruke medlemssystemet, dette kurset vil gi deg økt kunnskap om systemet og samtidig kunne bidra til å øke aktiviteten og kommunikasjonen med dine medlemmer.

Kurset varer fra kl.10.00 til kl. 15.00, inkl lunsj. 

Meld deg på til kurs@njf.no, merk emnefeltet med «Compendia» og ønske om dato.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Spørsmål om kursvirksomheten kan rettes til: Bianca Fedje, bianca@njf.no , telefon 916 51 978

Kurs ved behov

 •  «Kurs for deg som kasserer»
 •  «Kurs for deg som opplysningssekretær»

Kurs i LO Stat

Medlemmer i NJF har også et bredt tilbud om kurs gjennom LO Stat.

Mer informasjon og påmelding skjer på LO Stats kurs- og konferanseside