Kurs i NJF

Alle kurs gir rett til fri etter Hovedavtalene.

Vær oppmerksom på at søknadsfristen er minimum 7 uker før kursstart for å gi bedriftene mulighet til å planlegge.

Meld deg på vi trenger flere som kan, vet og vil!

På grunn av den pågående koronakrisen avlyser NJF alle planlagte kurs ut 2020.

Vi vil selvsagt følge utviklingen nøye, og om mulig vil vi som en erstatning for disse kursen utarbeide lokale dagskurs med færre deltakere. Dette kan være kurs for opplysningssekretærer, introduksjonskurs nye medlemmer etc.

Ungdomskurset flyttes til høsten 2021.

 

Kurs i LO Stat

Medlemmer i NJF har også et bred tilbud om kurs gjennom LO Stat.

Mer informasjon og påmelding skjer på LO Stats kurs- og konferanseside

 

Invitasjon til introduksjonskurs

Kurset er for deg som er nytt medlem, og ønsker å lære om hva NJF er, og hvordan vi jobber. Du vil får en innføring i lønn og avtaleverk, og hva det vil si å være organisert i en tid med store omstillinger.

Lokale tillitsvalgte, LO Stat, vernetjenesten og forbundet sentralt vil være representert. Dette er et dagskurs, som starter på morgenen og avsluttes på ettermiddagen samme dag.

Du må selv søke permisjon hos arbeidsgiver etter §26 (medlemmer) §52 (tillitsvalgte) i Hovedavtalen.

Følgende kurs tilbys høsten 2020:

Oslo 14. oktober, påmeldingsfrist 2. september

Bergen 23. oktober, påmeldingsfrist 11.september

Trondheim 28. oktober, påmeldingsfrist 16.september

Stavanger 11. november, påmeldingsfrist 30.oktober

Program og flere detaljer sendes påmeldte etter at fristen har gått ut.

Påmelding sendes til gs@njf.no

Kontaktperson: Audun Sør-Reime asr@njf.no , telefon 911 29 195

Besøk gjerne vår hjemmeside http://njf.no/ , og følg oss på Facebook.

Vi ser frem til å treffe deg!