Forbundsstyret er Norsk Jernbaneforbunds høyeste myndighet mellom landsmøtene og velges hvert fjerde år:

Jane B. Sæthre
forbundsleder
Mobil: 908 78 583
Epost: jane.sethre@njf.no

Kjell Næss
nestleder
Mobil: 909 25 001
Epost: kjell.ness@njf.no

Torfin Håverstad
nestleder
Mobil: 916 77 651
Epost: hovtor@njf.no

Audun Sør-Reime
opplysningssekretær
Mobil: 911 29 195
Epost: asr@njf.no

Tor Egil Pålerud
Forbundssekretær, øk.ansv.
Mobil: 481 04 309
Epost: tor.egil.palerud@njf.no

Vidar Flåm
Administrasjons- og ledelsespersonalets fagforening (ALF)
Mobil: 481 60 689
Epost: vidarf@vy.no

Kai Kristiansen
Klargjøringspersonalets Fagforening (KPF)
Mobil: 976 39 312
Epost:kaikris@online.no

Ole Strøm
Baneservice Fellesforening (BFF)
Mobil: 916 14 356
Epost: ost@baneservice.no

Rune Dahlen
Landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon (LTTA)
Mobil: 414 21 017
Epost: dahrun@banenor.no

Terje Wold
Landsrådet for trafikk, teknikk og adminstrasjon (LTTA)
Mobil: 916 57 580
Epost: terje.wold@banenor.no

Ove Sindre Lund
Konduktørenes landsråd (KL)
Mobil: 911 29 196
Epost: ove.sindre.lund@vy.no

Per Egil Rustberggard
Konduktørenes landsråd (KL)
Telefon: 901 55 230
Epost: per-egil.rustberggard@vy.no

Petter Trønnes
Verkstedpersonalets landsråd (VAL)
Mobil: 901 83 163
Epost: petter.tronnes@mantena.org

Nils Ole Morken
Verkstedpersonalets landsråd (VAL)
Mobil: 916 54 523
Epost: nils.ole.morken@mantena.org

Tarald Andersen
Narvik Fellesorganisasjon(NFO)
Mobil: 954 78 970
Epost: tarald.andersen@gmail.com

Ola Rune Kleiven
Banepersonalets landsråd (BAPL)
Mobil: 916 73 799
Epost: ola.rune.kleiven@spordrift.no

Finn Arne Solberg
Bilpersonalets landsråd (BIPL)
Mobil: 458 33 169
Epost: htv@njfbil.no

Ola Erik Steien Brattset
Bilpersonalets landsråd (BIPL)
Mobil: 481 05 733
Epost: ola.erik.brattset@gmail.com

Janina Hortmann
Elektropersonalets landsråd (EPL)
Mobil: 916 72 680
Epost: janina.hortman@spordrift.no

Mariann Ravnanger Nilsen
Cargo-landsrådet (CL)
Mobil: 994 50 731
Epost: mariann.ravnanger.nilsen@cargonet.no

Bente Sandaker
Entur landsforening
Mobil: 986 39 093
Epost: bente.sandaker@entur.org

Per Stene
Flytogforeningen (Ftf)
Mobil: 948 96 949
Epost: per.stene@flytoget.no

Viktor Vivang
Ungdomsrepresentant
Mobil: 454 05 599
Epost: v.vivang@gmail.com