Felles for alle overenskomster

> Protokoll, A-delen 2018 – 2020

Overenskomster etter virksomhetet

Vy AS

> Overenskomst 2018-2020

Vy Tog Vest | Vy Gjøvikbanen | Vy Østland

> Overenskomst 2020 – 2022

Vy Buss AS

> Bussbransjeavtalen 2020 – 2022
> Protokoll, Nettbuss 2018

Agilia AS

> Overenskomst 2020 – 2022 

Bane NOR SF

> Overenskomst 2018 – 2020
> Protokoll, tarifforhandlinger del B 2018

Baneservice AS

> Overenskomst 2018 – 2020

Bring Linehaul AS (Nettlast AS)

> Overenskomst 2018 – 2020

Broadnet AS

> Overenskomst 2018 – 2020

CargoNet AS

> Overenskomst 2020 – 2022
> Protokoll, mellomoppgjøret 2019

Entur AS

> Overenskomst 2020 – 2022

Euromaint Rail

> Overenskomst 2020 – 2022

Flytoget AS

> Overenskomst 2020 – 2022

Mantena AS

> Overenskomst 2020 -2022

Stadler

> Overenskomst 2020 – 2022

Staten

> Hovedtariffavtalen