Felles for alle overenskomster

> Protokoll, A-delen 2018 – 2020

 

Overenskomster etter virksomhetet

Vy AS

> Overenskomst 2018-2020

 

Vy Tog Vest | Vy Gjøvikbanen | Vy Østland

> Overenskomst 2020 – 2022

 

Vy Buss AS

> Bussbransjeavtalen 2020 – 2022
> Protokoll, Nettbuss 2018

 

Agilia AS

> Overenskomst 2020 – 2022

 

Bane NOR SF

> Overenskomst 2020 – 2022

 

Baneservice AS

> Overenskomst 2018 – 2020

 

Bring Linehaul AS (Nettlast AS)

> Overenskomst 2018 – 2020

 

Broadnet AS

> Overenskomst 2018 – 2020

 

CargoNet AS

> Overenskomst 2020 – 2022
> Protokoll, mellomoppgjøret 2019

 

Entur AS

> Overenskomst 2020 – 2022

 

Euromaint Rail

> Overenskomst 2020 – 2022

 

Flytoget AS

> Overenskomst 2020 – 2022

 

Green Cargo AS

> Overenskomst 2020 – 2022

 

Mantena AS

> Overenskomst 2020 -2022

 

Spordrift AS

> Overenskomst 2021 – 2022
> Særavtale 2021

 

Stadler

> Overenskomst 2020 – 2022

 

Staten

> Hovedtariffavtalen