Felles for alle overenskomster

> Protokoll, A-delen 2018 – 2020

 

Overenskomster etter virksomhetet

Vy AS

> Overenskomst mellom NSB AS og Norsk Jernbaneforbund 2018-2020

Vy AS og Gjøvikbanen

> Overenskomst gjeldende fra 1. april 2017

Vy Buss AS

> Bussbransjeavtalen i Spekter 2018-2020
> Protokoll, Nettbuss

NSB Trafikkservice AS

> Overenskomst, Trafikkservice 2018

Bane NOR SF

> Overenskomst i Bane NOR 2018
> Protokoll, tarifforhandlinger del B

Baneservice AS

> Overenskomst, Baneservice 2018 – 2020

Bring Linehaul AS (Nettlast AS)

> Overenskomst, Bring Linehaul 2018

Broadnet AS

> Overenskomst 2018 – 2020

CargoNet AS

> Mellomoppgjøret i Cargonet 2019
> Overenskomst mellom NJF og Cargonet 2018

Entur AS

> Overenskomst mellom Entur AS og Norsk Jernbaneforbund 2018

Flytoget AS

> Overenskomst, Flytoget 2018

Mantena AS

> Overenskomst, Mantena 2018

Mitrans AS

> Overenskomst 2010-2012
> Protokoll 2012

Stadler

> Overenskomst, Stadler Service Norway/Stadler Bussnang AG

Staten

> Hovedtariffavtalen