Felles for alle overenskomster

> Protokoll, A-delen 2018 – 2020

 

Overenskomster etter virksomhetet

Agilia AS

> Overenskomst 2020 – 2022

Bane NOR SF

> Overenskomst 2020 – 2022

Baneservice AS

> Overenskomst 2018 – 2020

Bring Linehaul AS (Nettlast AS)

> Overenskomst 2018 – 2020

Broadnet AS

> Overenskomst 2018 – 2020

CargoNet AS

> Overenskomst 2020 – 2022
> Protokoll, mellomoppgjøret 2019

Entur AS

> Overenskomst 2020 – 2022

Euromaint Rail

> Overenskomst 2020 – 2022

Flytoget AS

> Overenskomst 2020 – 2022

Go-Ahead Nordic
Kommer….

Green Cargo AS

> Overenskomst 2020 – 2022

Mantena AS

> Overenskomst 2020 -2022

SJ Nord
Kommer….

Spordrift AS

> Overenskomst 2021 – 2022
> Særavtale 2021

Stadler

> Overenskomst 2020 – 2022

Staten (Jernbanedirektoratet)

> Hovedtariffavtalen

Vy AS

> Overenskomst 2018-2020

Vy Tog Vest | Vy Gjøvikbanen | Vy Østland

> Overenskomst 2020 – 2022

Vy Buss AS

> Bussbransjeavtalen 2020 – 2022
> Protokoll, Nettbuss 2018