Om forbundet

Om forbundet2017-02-21T21:41:10+00:00

Norsk Jernbaneforbund ble stiftet 20. november 1892.

Norsk Jernbaneforbundet er tilsluttet Landsorganisasjonen (LO) i Norge og er en landsomfattende sammenslutning av lønnstakere innenfor NSB-konsernet (innbefattet bussvirksomheten), Bane Nor SF, Jernbanedirektoratet, Togmateriell AS, Entur AS, Togvedlikehold AS og annen privat og offentlig jernbanerelatert virksomhet.

Norsk Jernbaneforbund samarbeider med nordiske, europeiske og internasjonale jernbaneorganisasjoner som er organisert i Nordisk Transportarbeiderføderasjon (NTF), Europeisk Transportarbeider føderasjon (ETF) og Internasjonal Transportarbeiderføderasjon (ITF).

Norsk Jernbaneforbund organiserer alle yrkesgrupper innen jernbaneområdet, innbefattet Nettbuss og Bring Linehaul AS, med unntak av lokomotivførerne, som er organisert i vårt søsterforbund Norsk Lokomotivmannsforbund.

Norsk Jernbaneforbund har tariffavtale for sine medlemmer med følgende bedrifter:

 • NSB AS
 • Bane Nor SF
 • Jernbanedirektoratet
 • Togvedlikehold AS
 • Togmateriellselskapet AS
 • Entur AS
 • Nettbuss AS
 • Bring Linehaul AS (Nettlast)
 • Malmtrafikk AS (MTAS)
 • Mantena AS
 • NSB Trafikkservice AS
 • CargoNet AS
 • Terminaldrift AS
 • Cargolink AS
 • Baneservice AS
 • Gjøvikbanen AS
 • Flytoget AS
 • Ventelo AS
 • Stadler Bussnang AS

 

Privacy Policy Settings