Norsk Jernbaneforbund ble stiftet 20. november 1892.

Norsk Jernbaneforbundet er tilsluttet Landsorganisasjonen (LO) i Norge og er en landsomfattende sammenslutning av lønnstakere innenfor NSB-konsernet (NSB Persontog, NSB Gjøvikbanen, Cargonet AS, Terminaldrift AS, Nettbuss AS, NSB Trafikkservice AS,), Bane Nor SF, Jernbanedirektoratet, Norske Tog AS, Entur AS, Mantena AS og annen privat og offentlig jernbanerelatert virksomhet.

Norsk Jernbaneforbund samarbeider med nordiske, europeiske og internasjonale jernbaneorganisasjoner som er organisert i Nordisk Transportarbeiderføderasjon (NTF), Europeisk Transportarbeider føderasjon (ETF) og Internasjonal Transportarbeiderføderasjon (ITF).

Norsk Jernbaneforbund organiserer alle yrkesgrupper innen jernbaneområdet, innbefattet Nettbuss og Bring Linehaul AS, med unntak av lokomotivførerne, som er organisert i vårt søsterforbund Norsk Lokomotivmannsforbund.

Norsk Jernbaneforbund har tariffavtale for sine medlemmer med følgende bedrifter:

 • NSB AS
 • NSB Gjøvikbanen
 • Bane Nor SF
 • Jernbanedirektoratet
 • Mantena AS
 • Norsk Tog AS
 • Entur AS
 • Nettbuss AS
 • Bring Linehaul AS (Nettlast)
 • Malmtrafikk AS (MTAS)
 • NSB Trafikkservice AS
 • CargoNet AS
 • Terminaldrift AS
 • Green Cargo Terminal AS
 • Baneservice AS
 • Flytoget AS
 • Stadler Bussnang AS
 • Stadler Service AS
 • Broadnet AS