Du har mulighet til å søke om leie av leilighet i to boligstiftelser:


Lillo, Grefsenveien 47 C og D, Oslo


Lillo Boligstiftelse

Medlemmer av Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivførerforbund som er fast ansatt med minimum 50 % stilling i bedrift tilknyttet medlemskapet, kan søke om å leie leilighet i Lillo Boligstiftelse. 

Leiligheter tildeles etter venteliste og kan leies for en periode på inntil tre (3) år.

Det enkelte medlem kan kun leie én periode. De som tidligere har hatt et leieforhold, har ikke mulighet til å få en ny periode.

Ventetiden er pr idag på ca 15 måneder.

Lillo Boligstiftelse eier et boligkompleks i Grefsenveien 47 C og D, på Storo i Oslo Kommune. Eiendommen består av to høyblokker på 13 etasjer med til sammen 172 boenheter. Anlegget er oppført i 1967, og har kjeller, loft, garasjer, parkeringsplasser, grøntarealer, heiser, sentralfyr og fellesvaskeri.

Kontaktperson: Advokat Tormod S. Christoffersen
St. Olavs gt. 28,0166 Oslo
E-post: tormod@advokatchristoffersen.no
Telefon: 23 32 64 16
Se også: Søknadsskjema for Lillo boligstiftelse

Boligstiftelsen NSB-Post-Tele

80 leiligheter, Kjelsåsveien 141 B, i Oslo ved Kjelsås stasjon
Kontaktperson: Advokat Tormod S. Christoffersen
St. Olavs gate 28, 0166 Oslo
E-post: tormod@advokatchristoffersen.no
Telefon: 23 32 64 16