Norsk Jernbaneforbund har en samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp om økonomisk støtte, politisk påvirkningsarbeid og organisatorisk samarbeid i Colombia.

I tillegg er det inngått en avtale om å ansette en minehund, Turnus, som går over 3 år (fra og med 2024).

 

Forbundets nyeste medarbeider

NJF-HUND: I oktober i fjor ble Turnus født. Hvis alt går etter planen, er hun opptrent minehund om 15 – 20 måneder. Foto: Norsk Folkehjelp

Norsk Jernbaneforbund (NJF) har ansatt en hund som skal finne miner for Norsk Folkehjelp.

¤ Morten Hansen (tekst)
Morten.Hansen@lomedia.no

Minerydding er en viktig del av Norsk Folkehjelp sitt arbeid i etterlatte krigsområder rundt i verden. Nå har NJF ansatt en belgisk fårehund i et nytt prosjekt med Norsk Folkehjelp. Stillingen til den drøyt tre måneder gamle tispa som har fått navnet Turnus, er et spleiselag mellom landsråd, landsforeninger og forbundet sentralt.

Torfinn Håverstad, nestleder i NJF, sier bakgrunnen for «ansettelsen» er blant annet at krigen i Ukraina har fått mineproblematikken enda nærmere.

– Vi har merket et stort engasjement i forbundsstyret og fra medlemmene, for et ønske om å kunne bidra humanitært. Mineryddingsarbeidet til Norsk Folkehjelp er veldig konkret. Dette blir et viktig arbeid i årene etter at det en gang blir fred, ved å forebygge enda mer lidelse og død, sier Håverstad.

Turnus har sa vidt startet opplæringen. Ifølge Norsk Folkehjelp har hun en blanding av energi, nysgjerrighet og en positiv holdning.

– Vi gleder oss til a følge utviklingen til Turnus i opplæringstiden og når hun skal ut i felt. Det gjør oss ydmyke og stolte med tanke på den ufattelig viktige innsatsen hun skal bidra med, sier Håverstad.

NJF hadde i utgangspunktet lagt opp til en bred involvering med å finne navnet til hunden.

– Dessverre ble fristen som måtte oppgis til myndighetene svært kort. Derfor måtte vi ta en hurtig prosess i forbundsstyret, sier Håverstad.

Les her; NJF-magasinet emagasin (lomedia.no)