NJF vil i høst avholde en rekke arrangementer landet rundt i forbindelse med tillitsvalgtåret. Se programmet – og meld deg på!

OSLO 27.8
Vi har arrangementer på 2 steder i Oslo:

1.  NJF, Møllergt 10, 8 etasje: kl 10-12
Tema:
– Jernbaneutbygging i Oslo og Østlandsområdet , Bane Nor.
– Framtidsplaner for Vy, leder i VY.
– «De tillitsvalgte er våre viktigste ambassadører», Jane Sæthre.
– Innlegg fra lokale tillitsvalgte.

Det serveres lunch. Påmelding til njf@njf.no.

2. Møterom ved kantina, Lodalen: kl 12.30-14.30
Tema som presenteres:
– Om mangfold og inkludering på arbeidsplassen, Jan Bøhler.
– Konkurransesituasjonen i Mantena, Kjetil Hovland.
– «De tillitsvalgte er våre viktigste ambassadører», Jane Sæthre.
– Innlegg fra lokale tillitsvalgte.
Det serveres kaffe og te, og for de som ønsker å bli etter at møtet i Lodalen er over bestiller vi pizza.

Påmelding til Ellen Bergli: njf@njf.no innen 20. august.


KRISTIANSAND 28.8
10.00 Vi møtes på Kristiansand Havn
Plansjef Odd-Leif Berg vil orientere oss om havna, fremtidsplaner og godstransport på sjø og bane.
11.30 Møte og lunch i Bane Nors lokaler.
Torfinn Håverstad: De tillitsvalgte er våre viktigste ambassadører.
13.15 Avreise til Iveland med innleid buss fra Vybuss.
14.00 Voss Production i Iveland produserer Voss Vann. Vi vil få en omvisning og orientering om deres interne og eksterne logistikk.
Ca. 16.30 Tilbake i Kristiansand.
Kl 17.00 Møte med konduktørforeningen i Kristiansand.

Påmelding snarest og innen 21. august til Ellen Bergli, njf@njf.no.

DRAMMEN 28.8
Kl 10.00-12.00: Drammen Havn.
– Havnedirektør Einar Olsen: Om Drammen Havn.
– Direktør for samferdsel i Buskerud, Gro Rydsæther Solberg: Byutvikling, jernbanens betydning og planer for storfylket Viken
– NJFs ledelse: «De Tillitsvalgte er våre viktigste ambassadører» – Aktuelle politiske saker, NJFs organisasjon.
LUNCH
Kl 13:00-15.00 : Verksted Sundland.
– Arbeidsplassbesøk på Sundland – rundtur i verksted og møte i kantina.

Påmelding til Ellen Bergli: njf@njf.no innen 21.august.


NARVIK 29.8

Kl 11.30: Vi møtes ved Gondolen, på parkeringen og drar opp til Fjellheisrestauranten.
kl 12.00: Erik Plener: Om Alpin-VM 2027 og Narviks søknad.
kl 12.30: Lunch.
kl 13.30: (ca.) Retur til Narvik sentrum og transport til Bane Nor.
kl 13.45: (ca.) Møte på Verkstedbakken med forbundsleder Jane Sæthre, Wenche Bye, Bente Sandaker og lokale tillitsvalgte.

Påmelding til Ellen Bergli: njf@njf.no innen 22. august.


TRONDHEIM 2.9

Kl 10-11: Marienborg: Møte med Bane- og Elektorpersonalets forening
Kl 11.30: Marienborg: Møte med Verkstedarbeiderforeningen
Kl 12.30- 13.30 LUNCH Adminbygget, Marienborg
Kl 14-15: Driftsbanegården: Møte med Klargjøringspersonalet
Kl 17.30: Scandic Hell Hotell, Sandfærhus 22, Hell
– Kulturelt innslag med Hommlevika Framlag
– Terje Bulling, SJ Norge: SJs framtidsplaner for Nord
– NJFs ledelse: «De Tillitsvalgte er våre viktigste ambassadører» – Aktuelle politiske saker, NJFs organisasjon
– LO Trøndelag: Hvordan jobber vi med de tillitsvalgte i Trøndelag
Kl 19:00 Middag

For påmelding til arrangement på Hell hotell: eric.berget@banenor.no innen 26. august.

KONGSVINGERBANEN 4.9
Tidspunkt ikke avklart, programdetaljer kommer.
– Sted: Disenå – besøk på Brakkerigg, Baneservice
– Sted: Kongsvinger
– Stortingsrepresentant Sverre Myrli:
– NJFs ledelse: «De Tillitsvalgte er våre viktigste ambassadører» Aktuelle politiske saker, NJFs organisasjon.
Lunch/ Bevertning

Påmelding til Ellen Bergli: njf@njf.no innen 27.august.

ØSTFOLDBANEN/ FOLLOBANEN 3.9
Tidspunkt ikke avklart, programdetaljer kommer.
– Sted: Sarpsborg
– Arbeidsplassbesøk
– Stortingsrepresentant Sverre Myrli
– NJFs ledelse: «De Tillitsvalgte er våre viktigste ambassadører» Aktuelle politiske saker, NJFs organisasjon.
Lunch / bevertning.

Påmelding til Ellen Bergli: njf@njf.no innen 28.august.


BERGEN 3.9
Sted: hotell Zander K (del av Grand hotell Terminus, 20 m lenger inn i gata).
Kl 11- 15.30:
– Leder av Cargo Mariann Ravnanger: Logistikkproblemer for godstrafikk på jernbane.
– Terminalplanlegger Thomas Kristiansen, Bane Nor: Utbygging av godsterminalen i Bergen.
– NJFs ledelse: «De Tillitsvalgte er våre viktigste ambassadører» – aktuelle politiske saker, NJFs organisasjon.
Lunch.
– Daglig leder Sivert Bakk, Flåm Utvikling AS: Reiselivsutvikling.
– Norske Tog: Materiellsituasjonen på Bergensbanen.
– Arrangement med Konduktørpersonalet.

Påmelding til Ellen Bergli: njf@njf.no innen 27. august.

BODØ 5.9
Sted: hotell Scandic Havet, Bodø.
Kl 11.30. 
– LUNCH
Kl 12.30 – 15.30.
– Havnedirektør Kjersti Stormo, Bodø Havn: Ny by-ny flyplass, Nord-Norge linjen, Bodø Havn.
– Terje Bulling, SJ Norge: SJs framtidsplaner for Nord.
– Politiker: Nord-Norge Bane. 
– NJFs ledelse: «De Tillitsvalgte er våre viktigste ambassadører»- aktuelle politiske saker, NJFs organisasjon.
– Lokale tillitsvalgte: Aktuelle saker.

Påmelding til Ellen Bergli: njf@njf.no innen 29. august.

ÅNDALSNES OG RAUMABANEN 6.9
Sted: Raumabanen + Tindesenteret i Åndalsnes (fra Oslo 07.31)

Raumabanen:
Kl 12.05: Togavgang fra Dombås med guiding og «forelesning».
Kl 13.23 : Ankomst Åndalsnes.

Tindesenteret:
tindesenteret.no
For deltakere som kommer kjørende fra Møre og Romsdal, tilbyr vi lunch fra kl 13.00 og rundtur på Tindesenteret og klatrevegg fra kl 16.00.
Kl 14.00 – 16.00:
– Forkjemper for jernbane, politiker , nestleder i Jernbaneforum: Arne Lillehagen: Om samferdsel i regionen og Raumabanen.
– Leder for forretningsutvikling Mobilitet og Reiseliv, VY: John Emil Myhre: Om nye reiselivspakker i Romsdalen , reiselivsselskapet Romsdalen AS.
– Områdeleder Hallstein Lillevik, VY Buss: Om VY buss Nord-Vestlandet.
– NJFs ledelse: «De Tillitsvalgte er våre viktigste ambassadører»- aktuelle politiske saker, NJFs organisasjon.
– Lokale tillitsvalgte: Aktuelle saker.
Møteleder: Kjell Løndal.

Påmelding til Ellen Bergli: njf@njf.no innen 30.august.

 

STAVANGER 30.10
– Besøk på Go Ahead
– Ytterligere program vil komme.

Påmelding til Ellen Bergli: njf@njf.no innen 23.oktober.