Forside2018-02-27T11:28:30+01:00

Må du skatte av personalbilletten?

Det er fra 2019 innført nye skatteregler for goder du mottar fra arbeidsgiver. Det arbeides nå med å avklare regelverket og hvilke konsekvenser dette kan få for personalbilletten til NSB-ansatte.
Fra 2019 har regjeringen innført endringer i reglene om skattlegging av såkalte naturalytelser, det vil si goder og fordeler utenom penger som du mottar gjennom et arbeidsforhold. Dette innebærer også at det skal innføres beskatning på personalbilletter hos kollektivselskapene.

25. januar 2019|

Privacy Policy Settings