Forside2018-02-27T11:28:30+00:00

Stadler vant anbudet på vedlikeholdet av Flirt flåten

NSB la i fjor ut vedlikeholdet av Flirt togene( BM 74 og BM 75) på anbud.
Styret i NSB vedtok på gårdsdagens møte å tildele det sveitsiske selskapet Stadler dette vedlikeholdet. Stadler er produsent av togene og har ferdigstilt togene i Norge,totalt ca. 100 sett.
NSBs tidligere vedlikeholdselskap Mantena har hatt vedlikeholdet av NSBS Flirttog fram til i dag, bortsett 6 Flirttog på Gjøvikbanen.
Tapet av vedlikeholdskontrakten vil få store følger for Mantenas vedlikeholdsbaser i Drammen, Skien og Bergen. Jernbanelovens bestemmelser tilsier at vedlikeholdspersonalet på disse togene vil være underlagt bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse.
Norsk Jernbaneforbund har tariffavtale både med Mantena og Stadler.

15. februar 2019|

Må du skatte av personalbilletten?

Det er fra 2019 innført nye skatteregler for goder du mottar fra arbeidsgiver. Det arbeides nå med å avklare regelverket og hvilke konsekvenser dette kan få for personalbilletten til NSB-ansatte.
Fra 2019 har regjeringen innført endringer i reglene om skattlegging av såkalte naturalytelser, det vil si goder og fordeler utenom penger som du mottar gjennom et arbeidsforhold. Dette innebærer også at det skal innføres beskatning på personalbilletter hos kollektivselskapene.

25. januar 2019|

Privacy Policy Settings