Pensjonistmedlemskap i NJF

 

Det skjer noen endringer i medlemskapet ditt når du går av med pensjon.

Som pensjonist betaler du ikke kontingent til NJF, du beholder likevel dine medlemsfordeler som medlemskap i LO Favør og rabatt på forsikringer hos JBF. Som pensjonist har du ikke stemmerett ved årsmøter og uravstemning.

Våre aktive medlemmer er en del av en kollektiv forsikringsavtale. Denne avtalen får du som pensjonist mulighet til å videreføre. Når du går av med pensjon får du tilsendt en faktura fra oss på disse forsikringene, Ordningen er frivillig, og du kan når som helst si den opp. Når du fyller 65 år blir personforsikringene gratis (ulykke-, gruppeliv-, og uføreforsikring), men du må fortsette å betale på advokatforsikringen dersom du ønsker å ha den. Vi sender deg da faktura på advokatforsikringen, denne kan også avsluttes når som helst, og du kan fortsette pensjonistmedlemskapet gratis.

 

Dersom du fortsetter å jobbe etter at du har gått av med pensjon har du to muligheter:

  1. Du kan betale kontingent hver måned, og være registrert som aktivt medlem i vårt medlemsregister. Alle dine rettigheter er da ivaretatt.
  2. Du kan være registrert som pensjonistmedlem som beskrevet ovenfor. Merk at du da ikke vil ha rett til bistand fra tillitsvalgt ved behov, og at du ikke har stemmerett ved årsmøter og uravstemning selv om du er yrkesaktiv.

Husk at det er du som medlem som har ansvar for at vi har riktige opplysninger om deg. Vi får ikke opplysninger fra arbeidsgiver dersom ditt arbeidsforhold endres.

 

Jernbanepensjonistenes Forbund
Jernhuset, Møllergata 10, 0179 OSLO.
Mobiltelefonnummer: 469 07 765,
E-post: jpf@jernbanepensjonistene.no
Hjemmeside: jernbanepensjonistene.no

Forbundets leder:
Michael John Tung
Varderingen 9B
2054 Mogreina
Mobil nr: 916 53 093
e-post: michael.tung@getmail.no