Det er varslet massemønstringer i de store byene i forbindelse med opptrappingen av streiken i staten. I Oslo er LO-leder Roar Flåthen hovedinnleder på Youngstorget onsdag.

Flåthen var tidlig ute med støtte til de streikende i offentlig sektor. Onsdag klokken 1500 går den mektige LO-lederen på talerstolen på Youngstorget for å si sin mening om det han kaller en “rettferdig streik.”

Les mer på www.lostat.no