Jernbanen er nøkkelen til målet om et nullutslipps-samfunn. Men jernbanenen må også være sikker for passasjerne og gi de ansatte anstendige arbeidsvilkår.

Jernbanearbeidere over hele verden samler seg bak et felles krav 27. mars til 3. april: En sikker og bærekraftig jernbane. Det er Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) som organiserer kampanjen, som har fire hovedkrav:

Sikkerhet:
Tilstrekkelig bemanning og anstendige arbeidsforhold for for å sikre best mulig sikkerhet og tilgjengelighet for alle.

Bærekraftig:
Millioner av grønne jobber i jernbanen vil redusere karbonutslippene innenfor frakt og offentlig transport.

Sosial rettferdighet:
Bruk ny teknologi og forsyningskjeder for å stoppe misbruk av ansatte.

Offentlig eierskap:
Jernbane skal tjene fellesskapet, ikke profitthensyn, og det sikres best i offentlig eie.

> Les mer om kampanjen (engelsk)
> Vår visjon for jernbanen (engelsk)