Det er tid for å velge ansatterepresentanter i bedriftenes styrer. NSB, CargoNet og RailCombi. I NSB er det godkjent 3 lister til valget og det blir avholdt avstemming elektronisk. E-post mottas av alle ansatte. Det er Norsk Gallup som gjennomfører valget på vegne av NSB.

LO lista er vår liste, ei felles liste med 4 fra NJF, 2 fra NLF, 1 fra Transportarbeiderforbundet(Nettbuss) og 1 fra Fagforbundet (Nettbuss)

Samleliste fra LO

1. Ove Sindre Lund – NJF
2. Grethe Thorsen – NLF
3. Jan Audun Strand – NJF
4. Anita Lie – NJF
5. Geir Tore Kravdal – NTF
6. Ole Roger Berg – Fagforbundet
7. Per Ådne Olsen – NLF
8. Vidar Flåm – NJF

NSB er eier av CargoNet og styret i NSB fatter beslutninger som har stor betydning for drift og strategi i CN og RC. Derfor er det viktig at medlemmer i CargoNet og RailCombi stemmer på LO lista i dette valget slik at NJF og NLF er representert i NSB styret. Det sikrer innflytelse i styret i NSB som er viktig for vår framtid.

I CN kom det inn bare ei liste og det var felleslista til Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokmannsforbund, dermed ble den valgt.
I RC kom det også bare ei liste, fra Norsk Jernbaneforbund og den ble valgt.