En stor takk til alle dere som står på hver dag for å holde transportsektoren i gang.

Myndighetene viderefører smitteverntiltakene til og med 13. april 2020. Vi følger myndighetenes råd og forbundskontoret forblir ubemannet til over påske.
Vi er tilgjengelig og betjener alle henvendelser etter beste evne. Vi avholder nødvendige møter på teams og skype.
Vi følger nøye med på buss- og jernbanesektoren, og samarbeider godt med LO og LO Stat.
Takk til alle tillitsvalgte som står på for best mulig løsninger for sine medlemmer!