Bli med engasjert jernbaneungdom til konferanse på Storefjell høyfjellshotell, Gol.
Temaer på konferansen er:

• Privatisering av jernbanen
• Pensjon for jernbaneungdommen
• Colombia-prosjektet, Norsk Folkehjelp.
• Jernbanepersonalets Bank og forsikring.

Påmelding innen 03.09.18 til: njf@njf.no

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen §25 og §52 i spekter, og §52 i staten.