- Vi skjønner at det kan være uenighet om lønnsfordeling. Men vi aksepterer ikke at GlobalConnect utfordrer fundamentet i den norske arbeidslivsmodellen og frontfaget. Derfor er vi i streik, sier Tor Egil Pålerud i NJF.

– Vi skjønner at det kan være uenighet om lønnsfordeling. Men vi aksepterer ikke at GlobalConnect utfordrer fundamentet i den norske arbeidslivsmodellen og frontfaget. Derfor er vi i streik, sier Tor Egil Pålerud i NJF.

I dag 14. juli møttes partene i streiken i GlobalConnect til tvungen mekling. Riksmekler Mats Ruland kunne konstatere at partene står for langt fra hverandre. Dermed fortsetter streiken.

29 medlemmer i EL og IT Forbundet og Norsk Jernbaneforbund streiker for rettferdig fordeling av lønna og et lønnsoppgjør på linje med resten av arbeidslivet i Norge.

Streiken har pågått siden 17. juni.

– I Norge har vi et sett med spilleregler i det organiserte arbeidslivet, som at lønn blir fastsatt i forhandlinger, og at rammen fra frontfagsforhandlingene blir respektert. Vi streiker for at også GlobalConnect skal respektere dette, sier Tor Egil Pålerud i NJF.

I tillegg til et lønnsoppgjør med en ramme på linje med resten av norsk arbeidsliv krever vi at alle medlemmer skal få lønnstillegg og at GlobalConnect forplikter seg til å få på plass et rettferdig lønnssystem.