Transportøkonomisk institutt (TØI) har sett på beslutningsgrunnlaget for Jernbanereformen. Både referanser, grundig drøfting av alternative løsninger og gjennomgang av sammenlignbare lands erfaringer mangler i reformen.

Så langt har ingen vist vilje til å se på gjennomføring og konsekvens av jernbanereformen. Derfor har Norsk Jernbaneforbund bedt Norges tyngste fagmiljø på transport om å se nærmere på hva som egentlig skjedde.

TØI mener det er svakt kunnskapsgrunnlag som ligger i utformingen av reformen. Blant annet inneholder stortingsmeldingen som dannet grunnlaget for reformen lite informasjon om kildebruk, noe som er vanlig og viktig for å etterkomme grunnlaget for beslutningene som tas. Hvilke endringsbehov ble egentlig definert, og hvem fant ut at oppskriften på å løfte norsk jernbane måtte bli en massiv oppsplitting og konkurranseutsetting?

– De etterlyser det vi har etterlyst i hele prosessen; En diskusjon om hva som er fordeler og ulemper, gode eksempler fra andre land, og hvilke alternativer som finnes, sier forbundsleder Jane B. Sæthre.

Rapporten peker også på en streng fortolkning av EU-regelverket, som ble hovedforklaringen til jurister, helt løsrevet fra jernbanens transportoppdrag.

– Den reelle drøftingen av endringsbehov i Norsk jernbanepolitikk uteble i hastverket. Nå forventer vi at sittende regjering rydder opp, sier Sæthre.

Les hele rapporten her.