Vi forholder oss til helsemyndighetenes tiltak for smittevern mot Corona, i første omgang til og med 26.3.20. Vi velger å følge rådet om at de som kan, jobber hjemmefra. Forbundskontoret er ikke ordinært bemannet fra 13.mars.

Planlagte møter hvor vi møtes fysisk blir som hovedregel avlyst/utsatt eller endres til dialog via telefonmøter/skype og mailutveksling. Den som har innkalt til møter har ansvar for avlysning/endring av egne møter.

Alle i PL er tilgjengelig på Mail og telefon, det samme gjelder de øvrige ansatte i ordinær arbeidstid fra 8 – 15.30 mandag til fredag.

Transport er en viktig del av beredskapen i denne fasen, for å sikre at kritiske oppgaver i samfunnet holdes oppe. Det betyr at de fleste av våre medlemmer fortsetter å jobbe ordinært. De som nå har barn hjemme fra barnehage og skole får ekstra utfordringer. Disse spørsmålene må tas med nærmeste leder.

Ta vare på hverandre.

Vennlig hilsen
Jane Sæthre