Torsdag 8 Februar fikk vi et møte med Christina Santacruz som er programleder for Norsk Folkehjelps utviklingsarbeid i Colombia.
Fredsavtalen i 2016 er et historisk vendepunkt i Colombia, den langvarige væpna konflikten er avsluttet som følge av politisk enighet. Men hva har skjedd etter fredsprisen?
Christina beskriver situasjonen i Colombia som «the good, the bad and the ugly».

Foto: Jane Sætre

The Good:
FARC holder stort sett sin del av avtalen, 7000 geriljamedlemmer er demobiliserte og integreres i samfunnet. 10000 våpen er levert til FN, og FARC beveger seg fra væpna gerilja til et politisk parti. Volden på landsbygda har blitt redusert.

The Bad:
Myndighetene har ikke holdt sin del av avtalen like bra som FARC. Flere rapporter beskriver situasjonen, den viktigste etter Christinas mening viser at myndighetene bare har holdt 18% av avtalen.
ELN har for første gang på 52 år hatt politiske diskusjoner, det ble enighet om våpenhvile mellom myndighetene og ELN, og den varte i 3 måneder. De klarte ikke holde den permanent, situasjonen oppfattes nå som fastlåst, men mange jobber for å få dem til samtaler igjen. FN, Kirken og Norge er aktive pådrivere for nye fredssamtaler.
Representanter for sivilsamfunnet møtte i går med President Santos for å oppmuntre til fortsatt fredssamtaler. Det er et mål å oppnå varig fred, og fred med ELN anses som nødvendig for å få til dette.

The Ugly:
Colombia har vært styrt av en regjerende elite. Og man har paramilitære grupperinger på ytre høyre fløy.
De paramilitære går inn i tidligere FARC områder for å sikre fortsatt kontroll for eliten og sikre produksjon av koka. De vil og hindre at land gis til småbønder.
Paramilitære høyregrupperinger dreper sosiale ledere, ikke de nasjonale lederne, men ledere for bondegrupper, ledere i jordbruksområder, human right organisasjoner, kvinneorganisasjoner, bondeorganisasjoner.
De dreper ledere som oppmuntrer befolkningen til å organisere seg.
Det skapes en terroreffekt for å hindre organisering og motstand mot makten.
Siden Januar i år har 24 sosiale ledere blitt drept (kan være flere). ONIC, 2 ledere drept i 2 ulike regioner. 1 Kvinne drept i går i et velorganisert område. Mange av drapene skjer langs kysten og i landbruksområder.

Marsj for handling!
Kl 17 i dag arrangeres det en marsj. Det kreves handling mot drapene, og er i tillegg en reaksjon på manglende anerkjennesle etter at forsvarsministeren for 2 uker siden sa at flere av drapene var knyttet til kjærlighetskriser og således avskriver koblingen til organisering.

Hva nå?

2018 er valgår. I mars er det kongressvalg hvor det velges representanter til House of representatives og senatet. I mai er det presidentvalg.
Gjennom historien har det aldri vært en politisk venstreseier i Colombia. Frykten ved valget er at en ny regjering ikke viI respektere og opprettholde fredsavtalen, og at de vil avslutte fredssamtaler med ELN.
Presidentvalget kan derfor være avgjørende for fred i Colombia.
Det vil være veldig vanskelig for de utsatte gruppene å organisere seg med brudd i fredsavtalen.

Vi vil i løpet av denne uka møte flere av organisasjonene som jobber for varig fred i Colombia og for styrking av organisasjonene.

Organisasjoner og grupper
– PCN (Proceso Communidades Negras) representerer Afrocolombianere
– Congreso de los Pueblos, paraplyorganisasjon for 400 organisasjoner i Colombia
– ANZORC (Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesinas), representerer bønder
– CNA (Cordinador Nacional Agrarian), representerer bønder
– ONIC (Organización Nacional Indigena de Colombia) paraplyorganisasjon for 40 urfolksorganisasjoner
– ELN: Den nasjonale frigjøringshæren
– Paramilitære: Sivile leiesoldater som ivaretar elitens økonomiske interesser, disse er opplært, trent og organisert på militert vis.
– FARC: Geriljagruppe starta av kommunistiske bønder i 1966