Brudd i forhandlingene mellom LO og NHO

LO har i dag torsdag 21. mars 2013 brutt forhandlingene med NHO i mellomoppgjøret 2013, og varslet avtale- og plassoppsigelse for ca. 170 000 arbeidstakere.
Bruddet medfører at LO Stat varsler avtale- og plassoppsigelse for medlemmer på Bussbransjeavtalen i Nettbuss.

Dette vil bli meddelt Riksmekleren.

Forhandlingene har pågått siden 11. mars. LO konstaterer manglende forhandlingsvilje hos NHO, og valgte av den grunn å bryte nå.

Oppgjøret går nå til mekling. Meklingen vil starte umiddelbart etter påske, med meklingsutløp søndag 7. april kl. 24.00.

Omfanget av en eventuell konflikt vil bli meddelt NHO og Riksmekleren rett etter påske. Bedrifter utenfor NHO med direkteavtaler vil ikke bli omfattet.