Tariffoppgjøret i område 7 (NSB) er godkjent av LOStat, Spekter og Riksmekler. Det var svak oppslutning, kun 34,9% deltok i avstemmingen. 88% stemte ja, 9% stemte nei og 3% stemte blankt.
Det er foreløpig ikke klart om etterbetalingen av lønnsoppgjøret fra 1.4.2016 utbetales i desember lønn, eller seinere.