For oss er det helt uakseptabelt å godta urettferdighet satt i system, sier Tor Egil Pålerud, Norsk Jernbaneforbunds delegasjonsleder

For oss er det helt uakseptabelt å godta urettferdighet satt i system, sier Tor Egil Pålerud, Norsk Jernbaneforbunds delegasjonsleder

 
Ledelsen i GlobalConnect nekter å gi lønnstillegg på linje med resten av Norge. 15 medlemmer i EL og IT Forbundet og Norsk Jernbaneforbund er derfor i streik fra 17. juni.
 
– GlobalConnect nekter å gi lønnstillegg på linje med resten av arbeidslivet. Vi står milevis fra hverandre, derfor er vi streik, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.
 
– Vi krever et rettferdig lønnssystem, sier Reidun Wahl, EL og IT Forbundets delegasjonsleder.
 
– Vi har møtt en lønnspolitikk som minner mest om 1930-tallet. For oss er det helt uakseptabelt å godta urettferdighet satt i system, sier Tor Egil Pålerud, Norsk Jernbaneforbunds delegasjonsleder.
 
Vi krever det samme som resten av Norge.
 
Vi krever et lønnsoppgjør med en ramme på linje med resten av norsk arbeidsliv, at alle medlemmer skal få lønnstillegg og at GlobalConnect forplikter seg til å få på plass et rettferdig lønnssystem.
 
15 personer inngår i det første streikeuttaket. Streiken vil bli trappet opp.