Norsk Jernbaneforbunds landsmøte krever i en uttalelse at Norge må bidra til å oppheve Israels blokkade av Gaza. 

Slik lyder uttalelsen som ble vedtatt av landsmøtet 21. november 2012:

Stopp Israels angrep mot Gaza

Palestinerne blir i dag utsatt for massivt bombeangrep på 8. dagen. Til nå er rundt 150 drept, av dem mange barn. Bombene faller over infrastruktur og offisielle bygninger, noe som vil gjøre det umulig å drive et samfunn. Media bygninger blir sprengt i lufta, journalister har blitt skada og drept.

Blokaden har gjort Gaza om til verdens største frilufts fengsel, og 1,6 millioner palestinere i ett av verdens mest tettbefolkede områder har ingen steder å søke dekning.

NJF vil be den norske regjeringa om å ta initiativ til umiddelbar stopp i de militære angrepene Israel retter mot Gaza.

Hamas må samtidig stoppe sine rakettutskytinger mot Israel.

Norge må bidra til å oppheve blokaden av Gaza, og foreslå en humanitær korridor med utstyr, mat og medisin til Gaza.