Norsk Jernbaneforbund viser til gårsdagens oppslag i Dagsrevyen Fra 2005 til 2013 har jernbanens budsjett blitt firedoblet. Antall personer som jobber med jernbane har av den grunn økt betraktelig.

Norsk Jernbanedrift som var omtalt i reportasjen, hadde 17 ansatte og 7,5 millioner kroner i omsetning i 2005. Etter den rødgrønne regjeringens store jernbanesatsing, både på nybygging og vedlikehold, har Norsk jernbanedrift i dag cirka 170 ansatte og en forventet omsetning på 400 millioner kroner. Dette viser en sterk vekst hos private firmaer som driver med jernbanevirksomhet.

 Jernbaneverket har også økt bemanningen i perioden på grunn av store bevilgninger, men over 90 prosent av investeringsbudsjettet på 6,1 milliarder blir satt ut til private.

I tillegg blir ca. 70 prosent av all fornyelse, det vil si det meste av pengene som går til utskifting av skinner, kjøreledning og sporveksler, utførte av folk i kjeledress fra private firmaer.

 Jernbaneverket selv har beredskap og daglig vedlikehold, noe som er helt nødvendig for å holde togene gående.

 Norsk Jernbaneforbund mener at mer av fornyelsen bør utføres av Jernbaneverkets egne ansatte. Det ville blitt billigere og gitt en mer stabil jernbanedrift.