Frist for Område 7, NSB konsernet i Spekter hadde frist 29.4.16 kl. 15.00. Status for selskapene er følgende:

  • NSB A/S, partene er enige om det økonomiske oppgjøret, pensjon er uavklart. Vi har ikke bedt om bistand, jobber videre med løsning og kommer tilbake med mer informasjon.
  • Mantena A/S, partene har ikke kommet til enighet innen fristen, og har bedt om bistand. Bistand i uke 19.
  • Trafikkservice A/S, partene har ikke kommet til enighet innen fristen, og har bedt om bistand. Bistand uke 19.
  • CargoNet og RailCombi er enige om det økonomiske oppgjøret, med protokolltilførsel på at partene ikke er enige om pensjonsspørsmålet. Vi ble enige om en ramme på 2,4% fra 1.4.16, med et generelt kronetillegg på kr 10.200,-
  • Nettbuss A/S har brutt forhandlingene og starter meklingen den den 3.mai kl. 10.00, med frist 4.mai kl. 24.00.
  • LO Stat gikk til brudd i forhandlingene med Staten, ca. 1 time på overtid natt til 1.mai, mekling starter 4.mai, med frist 25.mai.