NSB la i fjor ut vedlikeholdet av Flirt togene( BM 74 og BM 75) på anbud.
Styret i NSB vedtok på gårdsdagens møte å tildele det sveitsiske selskapet Stadler dette vedlikeholdet. Stadler er produsent av togene og har ferdigstilt togene i Norge,totalt ca. 100 sett.
NSBs tidligere vedlikeholdselskap Mantena har hatt vedlikeholdet av NSBS Flirttog fram til i dag, bortsett 6 Flirttog på Gjøvikbanen.
Tapet av vedlikeholdskontrakten vil få store følger for Mantenas vedlikeholdsbaser i Drammen, Skien og Bergen. Jernbanelovens bestemmelser tilsier at vedlikeholdspersonalet på disse togene vil være underlagt bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse.
Norsk Jernbaneforbund har tariffavtale både med Mantena og Stadler.