Her finner du de vanligste spørsmål og svar fra medlemmer i NJF om busstreiken.

Streikebidrag/Lønn. 

Streikebidrag mottar alle som er ute i streik. Dette blir utbetalt fra NJF rundt den 20 i måneden. Streikebidraget blir beregnet slik: kr. 650,- pr. dag ganger 6 dager i uken, til sammen kr. 3900,- pr uke. De av dere som jobber i % stillinger/ timesjåfører vil bidraget bli beregnet ut fra % / timene du kjørte i januar, februar og mars 2020. Streikebidrag er skattefritt.

Streikevakt.

Streikevakt er din jobb under en streik, og det du får streikebidrag for. De lokale streikekomiteene er ansvarlige for å sette opp vaktlister om når hver enkelt har vakt. Da er det din plikt og stille på denne. Gjør du ikke det, kan du miste streikebidraget. Kan du ikke møte den dagen du er satt opp må du gi beskjed, så de som er ansvarlige for vaktlista kan få byttet dag for deg.

Skolesjåfører/80% sjåfører.

Sjåfører på 190 dagers kontraktene har fri når skolen har fri, men får streikebidrag under skolefri og trenger ikke stå streikevakt i denne perioden, fordi dere har allerede kjørt inn lønn for denne fritiden. Men dere kan selvfølgelig delta på streikevakter hvis dere vil. 

Sykemeldte.

Var du sykemeldt før streiken startet mottar du sykepenger og ikke streikebidrag. Du blir heller ikke satt opp på streikevakter, men du er selvfølgelig velkommen innom for en prat. Blir du sykmeldt under streiken er reglene litt annerledes. Som hovedregel vil du da motta streikebidrag. Dette avklares med NAV i hvert enkelt tilfelle.

Pensjonister.

Pensjonister får streikebidrag hvis du betaler ordinær kontingent til NJF. Streikebidraget beregnes ut fra hvor mye du kjører. Er du på 100% stilling får du vanlig bidrag.

Kontonummer.

Kontonummer for utbetaling av streikebidrag samles inn av de lokale tillitsvalgte. Dere som kjører % / timesjåfører leverer inn lønnsslipp for januar, februar og mars 2020, samt siste lønnsslipp. Har du ikke lokal tillitsvalgt sender du kontonummer direkte på e-post til: maytorunnolsen@njf.no

Kontaktinfo.

leder14@njfbil.no Morten Holm

leder24@njfbil.no Per Morten Gjemble

leder34@njfbil.no Odd Christian Tufte

leder54@njfbil.no Kjell Løndal

leder64@njfbil.no Bernt-Erik Skjetne

leder114@njfbil.no Helge Øystrøm

leder214@njfbil.no Tormod Rokstad