I min 1. mai-appell kommer snakker jeg om hvordan EUs transportpolitikk har påvirket transportarbeidere i hele Europa sine lønns- og arbeidsvilkår på en veldig negativ måte, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i NJF.

For oss transportarbeidere har EUs transportpolitikk satt sine spor. Dette gjelder innenfor buss, lastebil, tog, sjø og luftfart. Konkurranse og den frie flyten av arbeidskraft har resultert i sosial dumping. Norsk Jernbaneforbund har de siste årene kjempet mot implementering av EUs 4.jernbanedirektiv i norsk lov. Mye taler dessverre for at denne saken blir behandlet og vedtatt i løpet av våren. Men det betyr ikke at vi skal slutte å kjempe. 

 

 

Med en ny rødgrønn regjering etter valget i september, vil vi få en regjering som jobber med oss, og ikke mot oss. Vi skal bygge landet og kutte utslipp. Vi skal ta vare på det vi har, det gjelder også jernbanen. Vi skal overføre gods fra vei til sjø og bane, og reise kollektivt med utslippsfrie busser, ferjer og tog. Og vi skal kjempe for våre rettigheter.