Felles markering for streikende bussjåfører på Youngstorget i Oslo. Se direkte her: https://vimeo.com/event/321983

Torsdag 24. september klokken12:00 har Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet en felles markering på Youngstorget for de streikende bussjåførene.
 
Det blir appeller fra de fire forbundslederne samt Mukhtar Ahmad, tillitsvalgt på UNI-buss. Markeringen er beregnet til å vare en halvtime.
Det er også laget en egen vri på bussjåfør-sangen som vil fremføres av bussjåførene på arrangementet.
 
Av pandemi-hensyn er sjåførene inndelt i fire kohorter med 50 bussjåfører per kohort.
 
11.30: Musikk
12.00 Velkommen til markeringa v/Trond Jensrud
12.05 Mukhtar Ahmad, tillitsvalgt (Fellesforbundet) på UNI-buss
12.10 Vi synger den omskrevne bussjåførsangen
12.15 Jim Klungnes, Yrkestrafikkforbundet
12.20 Jørn Eggum, Fellesforbundet
12.25 Jane Brækhus Sætre, Norsk Jernbaneforbund
12.30 Stein Guldbrandsen, Fagforbundet
12.35 Synger bussjåførsangen igjen