Her er det økonomiske resultatet for tariffoppgjøret i staten.

  •  Det gis et tillegg fra 1. mai på kr. 12.000,- fra lønnstrinn 19 til lønnstrinn 55
  • Det gis et tillegg på 2,7 % fra lønnstrinn 56 til lønnstrinn 98
  • Hovedlønnstabellen utvides med 3 lønnstrinn
  • De 18 laveste lønnstrinnene i hovedlønnstabellen strykes
  • Det avsettes 1,1 % inkl. resirkulerte midler til lokalt oppgjør i Jernbaneverket pr. 1.september
  • Fra 1. juli økes alle lønnsrammer med 1 trinn på topp ansiennitet og alternativ 9-21 økes med 1 lønnstrinn
  • Det gis 1 lønnstrinn i bunn på alle lønnspenn og lønnspennene utvides med 3 lønnstrinn
  • Ansatte i stillingskoder i lønnsramme 13 overføres til lønnsramme 17
  • Lørdags/søndagstillegget økes til kr. 40,-

Oppgjøret fikk etter en lang mekling og streik et resultat som samtlige hovedorganisasjoner unntatt Unio kunne akseptere. Totalrammen samsvarer godt med rammen i frontfaget.

Norsk Jernbaneforbund har vært opptatt av at det skal gis gode generelle tillegg , en pott til lokale forhandlinger i Jernbaneverket samt å øke lørdags/søndagstillegget. Vi lykkes godt med det generelle tillegget og pott til lokale forhandlinger men vi er ikke så fornøyd med at økningen på lørdags/søndagstillegget ble bare kr. 4,-

Totalt sett mener vi at vi har fått et godt oppgjør som er tilpasset vår medlemsmasse og vi anbefaler våre medlemmer å stemme ja til oppgjøret.

Uravstemningshefte vil bli utsendt i begynnelsen av neste uke (uke 24).