NJF og NSB skal til mekling hos Riksmekler den 27. aug. da partene ikke kom til enighet i tariff forhandlingene. Med bakgrunn i denne meklingen har NJF varslet plassoppsigelse for alle våre medlemmer i NSB persontog og NSB Gjøvikbanen.


NSB har derfor gått ut med et betinget permitteringsvarsel, denne ble informert om over NSBs intranett i dag, fredag 17 aug. Dette er vanlig prosedyre i en konfliktfase før mekling mellom partene.
Plassoppsigelse og permitteringsvarsel er varsler om tiltak ved en reel konflikt dersom mekling ikke fører fram 27. aug.
Konkrete streikeuttak og permitteringer vil da konkret bli vurdert av henholdsvis NJF og NSB AS.