NJF/LO Stat ble 30. august enige med NSB/Spekter om å videreføre pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse.

Vi fikk ingen garantier om omstillingsmidler til å dekke NSB konsernets framtidige pensjonsforpliktelser og gode nok overgangsordninger fra Samferdselsdepartementet.

En overgang til innskuddspensjon kan ikke aksepteres uten en kompensasjon for de som kommer dårligere ut med ny ordning, sammenlignet med dagens tjenestepensjon.

Dette er ingen seier, men vi får mer tid og kan håpe på at prosessen fører til akseptable løsninger på sikt.