NSB Anbud AS, Materiell AS har tilsatt adm.dir. Øystein Risan og Salg og Billettering AS har tilsatt adm.dir. Johnny Welle.
To av selskapene, Materiell AS og Salg og Billettering AS, har ansatt administrerende direktører, utover dette har de ingen ansatte.

Forretningsplan og dermed konkretiserte arbeidsområder for disse to selskapene er under utarbeidelse og vil bli endelig avklart etter ferien.

Når forretningsplan og arbeidsområdene er avklart, vil det bli foretatt virksomhetsoverdragelse fra NSB AS.

Organisasjonene vil, etter ferien, bli innkalt til drøftemøte i tråd med bestemmelsene i hovedavtalen og arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse.

Temaene som vil bli drøftet er bl.a. de nye selskapenes arbeidsgivertilknytning, representasjon av organisasjonen i styrene til de nye selskapene, om bruk av reservasjonsretten, hvilke enheter som omfattes av virksomhetsoverdragelsen og videre prosess i selskapene.

Når det gjelder anbudsselskapet, er dette foreløpig et tomt selskap.

Det er ingen administrerende direktør eller ansatte i selskapet. Dette selskapet skal brukes i forbindelse med prekvalifisering for anbudene i Norge.

Dette er vi nødt til da vi ikke kan bruke NSB AS eller NSB Gjøvikbanen AS til et slikt formål siden disse har direktetildelte kontrakter.

Organisasjonene vil etter ferien bli innkalt til møte med persontog om NSBs videre forberedelser til anbudene.