Fra mandag 15. oktober får alle på forbundskontoret i Møllergata 10 i Oslo nye telefonnumre.

De nye numrene er:

  • Hovednummer: 23 06 83 53
  • Telefaks: 23 06 83 54
  • Brit Langerud: 23 06 83 55
  • Ellen Bergli: 23 06 83 56
  • Kjell Atle Brunborg, forbundsleder: 23 06 83 57
  • Jane B. Sæthre, nestleder: 23 06 83 58
  • Arne Drabløs, opplysningssekretær.: 23 06 83 59
  • Kjell Næss, forbundsekretær.: 23 06 84 60
  • Tor Egil Pålerud, forbundsekretær: 23 06 84 61