Konsernstyret i Jernbanepersonalets Bank og Forsikring har i møtet 12. desember ansatt Christen Johan Østerlund Fredriksen som ny konsernsjef etter Øivind Gaarder, som fratrer med pensjon til våren.

 Christen er utdannet siviløkonom i Tyskland, med markedsføring, bank og finans som hovedfag. Han har mange års erfaring som leder og toppleder fra norsk, skandinavisk og europeisk finanskonsern. Erfaringen inkluderer bedrifts- og industri markedet, men er i hovedsak samlet innenfor privatkunde segmentet. Christen har jobbet på både operativt og strategisk nivå i en rekke anerkjente konsern som Allianz, Tryg, BNP Paribas og KPMG. Dette har gitt mye verdifull erfaring som vil komme JBF til gode i en stadig mer internasjonalt regulert sektor. Viktige ansvarsområder har vært prosessoptimering, salg & marked, samt organisasjonsutvikling innenfor skadeforsikring, bank og rådgivning til finansiell sektor.

 Christen begynner i konsernet 1. februar 2014, og overtar ansvaret som konsernsjef fra 1. april. Øivind Gaarder fratrer følgelig stillingen 31. mars, men med noen arbeidsoppgaver for konsernet også deler av april måned.