Foto: Øivind Haug, Vy

Hva er avklart i jernbanesektoren med ny regjering så langt?

Trafikkpakke 4 og 5 er stoppet. Det jobbes videre med tildelingskriterier. NJF mener at VY, som i dag er ansvarlig for denne togproduksjonen, er det selskapet som er best rigget for tildeling.

Konkurranseutsetting av Spordrift er stoppet og det jobbes med organisatoriske tilpasninger. Her er det litt ulike meninger om veien videre. NJF jobber uansett for full integrering av Spordrift i Bane NOR.

Vi forholder oss til Hurdalplattformens beskrivelse av planer for jernbanen framover. Det er nå viktig at NJF kommer med gode innspill og bidrar til at politikerne tar de riktige valgene.

Vi anbefaler også en konstruktiv dialog opp mot arbeidsgiver. Det er mange meningsberettigede der ute, og vi må påse at ikke målet der framme om en samlet jernbanesektor med en felles ledelse, ikke vingles bort.

Det kommer til å ta tid. Det vil komme en rapport fra Transportøkonomisk institutt allerede før nyttår som tar for seg ulike deler av utfordringer som må løses i sektoren. Jeg nevner:

  • Spordrift
  • Mantena
  • Norske Tog
  • Entur
  • Jernbanedirektoratets rolle

I regi av LO og næringspolitisk avdeling møtte Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund og jeg samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fredag 19. november. Vi redegjorde kort for hvilke områder vi forventer ny politikk. Alle innspill er i henhold til vedtak på landsmøtet.

LO sekretariatet mandag 22.november hadde besøk av statsminister Jonas Gahr Støre. Der ble også jernbanens interesser ivaretatt av NJF og NLF.

Grete Sparby og jeg hadde også den glede å overvære et foredrag av næringsminister Jan Christian Vestre i en samling i «LO for alle»-kampanjen 22. november.

Det er gode signaler og vi ser fram til et godt samarbeid framover. Vi har nå oppnådd god kontakt, og vil jobbe videre med å opprettholde denne dialogen.

Jane B. Sætre
forbundsleder